Kilenkrysset

Kilenkrysset består av ett 100-tal bolag. Våra avdelningar består av affärsutveckling, bygg, förvaltning och ekonomi. Vi bygger för egen förvaltning och strävar alltid efter maximal kvalitet i förhållande till pris. Därutöver sysselsätter vi i genomsnitt 150 personer genom underentreprenörer och konsulter, som också bidrar till företagets nya idéer. Arbetsledning, konstruktioner, förhandlingar, inköp och ekonomi hanteras av egen personal. Vår förvaltning går ”hand i hand” med bygg redan från projektering. Vi bygger för egen förvaltning och strävar alltid efter maximal kvalitet i förhållande till pris. Kilenkrysset är verksamma i Mälardalen, Stockholm och Malmö- och Göteborgsregionen.