Vindkraftpark Kårehamn

Till projektet

Projekt: Havsbaserad vindkraftpark med 16 vindkraftverk 5 kilometer utanför Ölands östra kust, vid Kårehamn.

Total investering: 1,2 miljarder kronor.

Byggherre: Eon.

Platschef: Kjell Olofsson kontrakterad av Eon.

Entreprenör underarbete och fundament: Jan De Nul (Belgien).

Entreprenör kabeldragning till havs: Baltic Offshore (Sverige).

Entreprenörer transport, lyft och montage av turbiner: Vestas (Danmark) och MPI (Holland).

Entreprenör provdrift och intrimning av turbiner: Vestas (Danmark).

Turbinleverantör: Vestas.

Turbiner: V-112, 3 MW.

Totalhöjd: 136 meter.

Rotordiameter: 112 meter.

Vindparkens totala effekt: 48 MW.

Beräknad årsproduktion: 180 GWh.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Fundamentlösning: Gravitationsfundament.

Fundamentvikt: 1 600-2 000 ton.

20 november, 2013

Nu vilar vindfångarna på öländsk botten. Nu producerar Öland mer el än ön gör av med – enbart med vindkraft. Det beror på att Eon har byggt havsbaserade Vindkraftpark Kårehamn, med 16 stora turbiner. Projektet med Östersjöns största vindpark brottades med både is och stormar, men höll ändå både tidplan och budget.