VHC

Till projektet

VHC i korthet

Byggherre: Akademiska Hus, region Uppsala

Hyresgäst: Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC)

Arkitekt: Dag Beskow, Nyréns Arkitektkontor i Stockholm

Entreprenör: Skanska

VVS: Helenius Ingenjörsbyrå

El: Rejlers

Totalentreprenad stallbyggnader: Novab

Underentreprenörer:

Riskavlopp: Caverion

Ventilation: Gunnar Karlsen

Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan

Ersättningsform: Löpande räkning med fastprisdel

Byggtid: Hösten 2010 till våren 2014

30 oktober, 2014

Hög spaningsfaktor krav för nya VHC En fakultet där alla gick om varandra utan att ses, och ett fuktskadat djursjukhus. Nu: En av världens modernaste anläggningar för veterinärmedicinsk utbildning och forskning.