VÄGRÄCKEN E4 GÄVLE

Till projektet

Vägräcken E4 Gävle i korthet

 • Beställare: Trafikverket
 • Totalentreprenör: NCC
 • Byggledare/Byggplatsuppföljare: EQC-Managment
 • Teknisk beskrivning (TB): EQC-Management
 • Räcken och montage: ATA
 • Trafikanordningar och skyltar: Ramudden
 • Schakt: Kungsfors Grävservice
 • Vad: Tre mil fyrfilig motorväg försågs med 12 mil balkräcke
 • Var: Gävle Västra – Mehedeby
 • Kostnad: 34 miljoner kronor

4 mars, 2015

 • Vägräcken E4 Gävle

Planering fick räckena på plats rekordsnabbt. När 12 mil vägräcken skulle monteras utefter E4 vid Gävle ville Trafikverket minimera trafikstörningarna genom att halvera byggtiden. Entreprenören NCC lyckades med det tack vare noggrann planering och längre överledningssträckor än normalt.