Urban Escape

Till projektet

Kvarteret Trollhättan/Urban Escape i korthet:

 Byggherre: AMF Fastigheter.

Byggentreprenör: NCC Building.

Arkitekt: White Arkitekter.

Hyresgäst: Nordic Choice Hotel.

Hotell: At Six och Hobo.

Takrestaurang: Restaurang Tak.

Projektledning: AMF Fastigheter, JRB Projekt, Co-Pilot Bygg och Tjuren Projektpartner.

Installation:  Injector Management och Tjuren Projektpartner.

Projekteringsledare: NCC Building.

Konstruktör: Elu Konsult.

VS-konsult: Poab.

El-konsult: Sweco.

Ventilationskonsult: Poab.

VS-entreprenör: VVS Metoder.

Ventilationsentreprenör: Adero.

Elentreprenör: Salléns.

Stomentreprenör: Contiga.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Löpande räkning med riktpris och incitament.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 950 miljoner kronor.

20 december, 2017

  • Foto: Johanna Åfreds

Bankvalven förvandlades till hotellrum.

När Swedbank valde att flytta ut från Stockholms innerstad beslutade sig AMF Fastigheter för att ta ett nytt grepp om hela det stora kvarter som sträcker sig från Gallerian bort mot Brunkebergstorg. NCC har byggt två hotell i Swedbanks gamla huvudkontor.

Ett stort stadsomvandlingsprojekt pågår i Stockholms city sedan 2014 och beräknas vara klart 2019. Ytorna för kontor, bostäder, hotell och handel ska utökas från 95 000 kvadratmeter till cirka 130 000 kvadratmeter. Totalt handlar det om fem fastigheter som byggs om och till i etapper samt nyproduktion av bland annat bostäder. Det övergripande målet har varit att skapa större variation i kvarteret och locka folk vid alla tider på dygnet. En av etapperna är kvarteret Trollhättan 33, där NCC på AMF:s uppdrag byggt två hotell som invigdes under 2017.

– När Swedbank flyttade sitt huvudkontor öppnades möjligheten att utveckla byggnaden som tidigare inte hade någon publik verksamhet. Målet var bland annat att skapa mer liv och rörelse vid Brunkebergstorg och det tycker vi att vi har uppnått i och med alla som kommer och går till de två hotellen och restaurangerna som finns i dem, säger Niklas Haglund.

Niklas Haglund är vd hos Tjuren Projektpartner men har under projektet verkat som beställaren AMF Fastigheters projektchef. Han berättar att ett åttiotal intressenter ville driva hotell på platsen, men till slut föll valet på koncernen Nordic Choice Hotels, som ägs av norrmannen Petter Stordalen. Den 130 meter långa bankbyggnaden delades upp i två hotell med olika inriktning. At Six, som är ett lyxhotell, och Hobo med mer urbant ungdomlig touch. Swedbankhuset, som byggdes efter rivningarna i gamla Klarakvarteren och var klart i början av 1970-talet, var i relativt gott skick vad gäller stommen. Få grundförstärkningar behövde göras, men utöver det blåstes allt ut för att få det stomrent så att man kunde börja om på nytt.

– Huset var ju byggt för att vara bank så en lite speciell sak var de platsgjutna bankvalven som fanns på varje våning. Det var ingen lätt rivning och det blev ett stort hål som gick rätt genom kåken som vi sedan fick lägga igen, berättar NCC:s projektchef Harald Stjernström.

8 000 nya kvadratmetrar har kunnat läggas till i och med att en våning revs och tre nya byggts på med en prefabstomme av stål och betongelement. Alla fönster är bytta för att få in mer dagsljus och för att passa rumsindelningen. Befintliga trapphus har förlängts med nya element. Nya prefabschakt med bland annat rörpipor, slitsbotten och gjutplåt togs fram tillsammans med Partab, vilket ökade prefabgraden och ledde till färre transporter in till byggarbetsplatsen. Harald Stjernström berättar även om badrumslösningen som är prefab till viss del.

– Det är låg våningshöjd i huset så det gick inte att ta in badrummen via fasaden. Då hittade vi en lösning där badrummen levererades i platta paket med väggarna delade på mitten, något som används i samband med miljonprogramsrenoveringar. Vi lade ut en ram på golvet, fyllde upp med hörnprofiler och reste väggarna. Sedan satte vi natursten. Taket var en enhet som monterades för sig och där ligger alla installationer. Golvet som är svart granit från Italien lade vi också själva. Badrummen blev en variant på att slippa platsbygga allt, säger han.

En annan byggteknisk klurighet var att installationerna tidigare gick genom utbyggda pelare i den befintliga fasaden. När man ville ha en annan dragning av installationerna uppstod frågan om vad som skulle göras eftersom det i schakten fanns bärande pelardelar.

– Risken var att det skulle bildas kondens och rost på den bärande stommen när värmen från installationerna försvann. Vi blev till slut tvungna att lägga igen schakten i bjälklagsnivå för att inte riskera brandspridning och spruta PU-skum på pelarna för att få isolering, berättar Harald Stjernström.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se