Umestan 12

Till projektet

Umestan 12 i korthet:

Byggherre: Lerstenen.

Totalentreprenör: Selbergs Entreprenad.

Arkitekt: Wingårdhs.

Hyresgäst: Sweco, Fitness24Seven, EY, Telecom 3, med flera.

Byggledare: Selbergs Entreprenad.

Projektledning: Lerstenen Förvaltning.

Installationsbyggledare: Umia.

Projekteringsledare: Selbergs Entreprenad.

Konstruktör: Tyréns.

Konsult miljöcertifiering: Tyréns.

VS-konsult: Sweco.

Elkonsult: Sweco.

Ventilationskonsult: Sweco.

Brandkonsult: Bricon.

Ljudkonsult: Tyréns.

VS-entreprenör: Umia.

Ventilationsentreprenör: Umia.

Elentreprenör: Umia.

Fasadglasleverantör: UPB.

Markentreprenör: Umeå Entreprenad.

BAS-U: Selbergs.

BAS-P: Tyréns.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 180 miljoner kronor.

Totalkostnad: 210 miljoner kronor.

 

4 oktober, 2017

  • Foto: Johanna Åfreds

Umestan 12 är Umeås första byggnad att certifieras med Miljöbyggnad Guld.

Fasaden, fasaden, fasaden. Projektgruppen är enig om vilken som var den allra största utmaningen i Umestan 12. Det var inget annat än fasaden i glas som arkitektfirman Wingårdhs valt till sin byggnad som orsakade störst huvudbry. Den tillsammans med husets utformning riskerade hög energianvändning och dåligt dagsljus längst in i den fyrkantiga byggnaden, något som inte går att förena med kraven för att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld. Men att överge arkitektens intentioner och bygga något helt annat var aldrig aktuellt.

– Trots att det är en komplex byggnad var jag aldrig bekymrad för någon annan del än glaset. Det var en utmaning långt utöver det vanliga, säger Lars Sällström, huvudägareägare och vd för fastighetsbolaget Lerstenen som är beställare av Ume-stan 12.

Wingårdhs hade redan ritat klädföretaget Gina Tricots huvudkontor i Borås för en del år sedan. Samma tekniska princip vad gäller glasfasaden fanns att se där och projektgruppen från Umeå reste dit tillsammans med Gert Wingårdh.

– Vi var definitivt tveksamma över hur fasaden skulle fungera på våra breddgrader med isbildning och värme bland annat, fortsätter Lars Sällström.

Men efter olika beräkningar beslutade han sig ändå för att köra vidare. I praktiken handlar det om dubbla fasader där den yttre glasfasaden sitter på 90 centimeters avstånd från ytterväggen. Det är ett härdat, laminerat glas som limmats ihop med en plastfolie som har den aktuella orange-brunskimrande kulören. Tjockleken på glaset ligger på strax under en centimeter.

– Byggtekniskt undrade vi hur vi skulle kunna hänga upp denna tunga konstruktion utan att skapa köldbryggor vid infästningarna. Vi fann en lösning där hela glasfasaden hänger på grova stålgalgar som utgår från taket, säger Mats Lundmark, platschef och delägare i Selbergs Entreprenad.

Glaset beställdes från ett företag i Lettland som har ett team som reser runt i världen och monterar. Även stålentreprenören kom från Lettland.

– Vi köpte stålkonstruktionen därifrån men krävde att de skulle ha en blandning av lokala och utländska arbetare. Vi ville att arbets-ledaren skulle tala svenska för att underlätta kommunikationen. Eftersom stålstommen monterades parallellt med betongstommen var det särskilt viktigt, säger Mats Lundmark som har varit ansvarig för arbetsmiljön under byggtiden.

Riskavstämningsmöten hölls med alla teknikansvariga och alla som satte sin fot på bygget för att göra jobb fick en introduktion om vilka åtgärder som behövde vidtas. Rebecca Magnusson från Tyréns ansvarade för arbetsmiljöarbetet under projekteringen. Som mest befann sig mellan 80 och 100 personer på bygget och arbetet pågick varje helg i ett år för att bli klart i tid.

– Vi identifierade redan tidigt i projektet att mycket glas som skulle lyftas på plats med kran på kort tid var en viktig arbetsmiljöfråga. Det var även mycket svetsning av stålgalgarna på hög höjd. Vi byggde och projekterade samtidigt vilket också var en utmaning för säkerheten, säger Rebecca Magnusson.

Hon fortsätter:

– Vi höll även en utbildning med projektörerna om vad arbetsmiljölagen kräver. Alla projektörer har arbetat med att identifiera arbetsmiljörisker tidigt i projektet. Det är på ritbordet man bestämmer mycket så det var viktigt att även de var med.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se