Ubåtshallen i Malmö

Till projektet

Ubåtshallen i Malmö i korthet

Byggherre: Wihlborgs Fastigheter.

Arkitekt: Nyquist & Morän Arkitekter.

Byggentreprenör: Thage i Skåne.

Hyresgäst: Försäkringskassan.

Byggledare: Tema.

Konstruktör: Tyréns.

Akustik: ÅF.

Miljöcertifiering: Bengt Dahlgren.

Belysning: ÅF.

Brand: Bricon.

Fuktsakkunnig: Bengt Dahlgren.

VS-entreprenör: Rörläggaren.

Ventilationsentreprenör: Assemblin Ventilation.

Elentreprenör: APQ El.

El-konsult: ÅF.

Entreprenadform: Delad totalentreprenad i samverkan.

Ersättningsform: Löpande räkning mot budget.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 107 miljoner kronor.

Totalkostnad: 127 miljoner kronor.

23 november, 2016

  • Ubåtshallen

Ubåtshallen i Malmö har bytt skepnad.

Ubåtshallen i Malmö har haft flera olika hyresgäster sedan den råa industrilokalen byggdes om vid millennieskiftet. Nu har en tidspressad ombyggnation gett den nytt liv igen och Försäkringskassan har flyttat in med 700 medarbetare.

Kockums gamla ubåtshall i Malmö har rymt flera verksamheter sedan området Dockan förvandlades från varvsområde till en ny stadsdel med kontor och bostäder.  Första ombyggnaden skedde kring 2000 när fastigheten omvandlades från en rå industrilokal till moderna lokaler för IT-företaget Orange. Sedan dess har dessutom Mediegymnasiet, Malmö Högskola och Folkuniversitetet bedrivit utbildningar i huset.

När Malmö Högskola beslutade sig för att lämna lokalerna till förmån för nybyggda lokaler i kvarteret Niagara började fastighetsägaren Wihlborgs se sig om efter en ny hyresgäst. Duni skulle sitta kvar på plan 6 och i en del av bottenvåningen finns sedan flera år tillbaka restaurangen White Shark, men i princip hade Wihlborgs fem tomma våningsplan att hyra ut. Hösten 2014 fick Wihlborgs Försäkringskassan på kroken. De ville samlokalisera sina medarbetare i Malmö och Lund och letade efter moderna lokaler för sina 700 medarbetare.

– Wihlborgs kontaktade oss och vi började göra skisser för hyresgästanpassningen. Vi tog fram ett slags säljmaterial kan man säga, säger Eva Nyquist, delägare på Nyquist & Morän Arkitekter.

Försäkringskassan fick se de första skisserna strax innan julhelgen 2014 och i februari 2015 kunde Wihlborgs och Försäkringskassan skriva avtal. Det var snabba ryck. Försäkringskassans befintliga hyresavtal skulle löpa ut under 2016 och därför var det nödvändigt för dem att kunna flytta in i de nya lokalerna senast i maj 2016.

– Vi började leta efter en entreprenör som kunde jobba i detta tidspressade projekt. Valet föll på Thage, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

Projektet har genomförts som en delad totalentreprenad i samverkan, där Thage haft samordningsansvaret. Christer Andersson, platschef på Thage, minns att tidspressen var stor redan från start.

– Vår vd ringde mig och sa att ”detta var kanske inte så bra som jag just tackade ja till, men när du är klar med projektet du har nu ska du till en ombyggnad i Malmö”. Att bygga om 12 000 kvadratmeter på ett år är pressat, men jag har varit med förr, säger Christer Andersson.

Läs hela Elin Bennewtizs artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet