Tvärbanans Solnagren

Till projektet

Tvärbanan Solna, sista etappen i korthet

Byggherre: Stockholms läns landsting (SL)

Entreprenörer anläggning: Veidekke (del 1 av sträckan) och NCC (del 2 och 3)

Projektör anläggning: Ramböll för del 1, Grontmij och WSP för del 2, och WSP för del 3)

El- och teleprojektörer: Teknoplan och ENT Energiteknik

Övriga entreprenörer:

Spår: Broby spår

Kontaktledning: finländska Ratatek

Kraftförsörjning (likriktarstationer, nätstationer): Siemens

El/tele: Elektrotjänst

Signal: General Electrics italienska enhet

5 december, 2014

  • Tvärbanan Solna

Svårt att spåra rätt med rälstrafiken genom Solna. Mycket kunde ha gått fel när den sista etappen av Tvärbanans Solnagren byggdes. Men vid invigningen i augusti hade inga risker slagit in och budgeten underskridits.