Trafikplats Spillepengen

Till projektet

Trafikplats Spillepengen i korthet

Byggherre: Malmö stad.

Byggentreprenör: Peab Anläggning.

Medfinansiär: Trafikverket.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris utan index.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 295 miljoner kronor.

Totalkostnad exklusive moms: cirka 323 miljoner kronor.

 

Beställarens organisation

Förstudie: Atkins

Arbetsplan: Ramböll

Broarkitekt: Ramböll.

Landskapsarkitekt: Ramböll/Malmö stad.

Ljusdesign: Malmö stad.

Förfrågningsunderlag: Ramböll/Ceterlöf & Holmberg/Malmö stad.

Projektering: Tyréns/Reinertsen.

Byggledare mark, bro, betong: Hifab.

Byggledare belysning: ÅF.

Byggledare plantering: PR Markdesign.

Byggledare spår: H Christensen Konsult.

Teknikstöd spår, vägskydd, mät: Sweco.

Teknikstöd brokonstruktion, geoteknik: ÅF.

Teknikstöd miljö: Ramböll.

 

Entreprenörens organisation

Markkonsult: WSP Sverige.

Miljökonsult: Tyréns.

Grundentreprenör: Peab Grundläggning.

Beläggningsentreprenör: Peab Asfalt.

Planteringsentreprenör: Trädgårdskonsult TSTC.

Betongentreprenör: Lambda.

8 februari, 2017

  • Spillepengen

Spillepengen löser Malmös trafikpropp.

Tidigare var det ofta totalstopp i trafiken vid Trafikplats Spillepengen i norra Malmö. I ett tidspressat projekt har Västkustvägen letts upp på broar över cirkulationsplatsen samtidigt som Spillepengsgatan inne i Norra hamnen har byggts om.

För drygt ett år sedan invigdes nya Trafikplats Spillepengen i Malmö. Ursprungligen låg ombyggnaden av trafikplatsen i Trafikverkets planering för perioden 2016-2018. Men behovet av en bättre trafiklösning var stort redan för flera år sedan. 2011 vände Trafikverket sig till Malmö stad med frågan: ”Kan ni tidigarelägga projektet så att den nya trafikplatsen är klar 2016?” Det lyckades. I december 2015 började trafiken rulla och den 31 januari 2016 var det slutbesiktning av projektet.

Det inledande planeringsskedet var mycket intensivt. Hösten 2011 handlade Malmö stad upp Ramböll. De har ansvarat för arbetsplanen, byggplanen och förfrågningshandlingarna. Mellan oktober 2011 och juni 2012 hade arbetsgruppen över 100 protokollförda möten. I december 2013 upphandlades Peab som totalentreprenör för projektet.

Projektets nyckelpersoner är alla märkbart stolta över att ha rott i hamn ett komplicerat projekt under tidspress utan att kompromissa med arbetsmiljön eller slutresultatet. Nya Trafikplats Spillepengen är nämligen mycket mer än den vanliga cirkulationsplats som låg på platsen innan ombyggnaden. Utöver ny asfalt och förstärkning av vägbanan i den gamla cirkulationsplatsen ingår två broar på 371 meter vardera, förbättrade gång- och cykelstråk förbi platsen, en ombyggnad av närliggande Spillepengsgatan och ett omfattande gestaltningsarbete med bland annat ljussättning och nya planteringar.

Platsen är en av de viktigaste knutpunkterna i Skånes vägnät. Den ligger vid norra infarten till Malmö och förbinder Inre Ringvägen med Västkustvägen och infarten till Norra hamnen. På Västkustvägen kommer pendlare från flera av Malmös kranskommuner. Samtidigt strömmar lastbilar in och ut från Norra hamnen. I dag passerar cirka 20 000 fordon per dygn, och värre ska det bli. I Norra hamnen pågår en intensiv utbyggnad för hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter samt tillverkningsindustri.

Läs hela Elin Bennewitz artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet