Trafikplats Marieholm

Till projektet

Trafikplats Marieholm i korthet:

Byggherre: Trafikverket

Byggentreprenör: PEAB Anläggning AB

Konstruktör: Inhouse Tech, Peab Anläggningsteknik

Projekteringskonsult (förfrågningsunderlag): Ramböll

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med index

Entreprenadkostnad exklusive moms: 332 887 000 kronor

1 november, 2017

  • Foto: Anders Siljevall

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg.

Att bygga betongbroar och betongtråg under en befintlig bro – och det på den beryktade Göteborgsleran. Byggandet av Trafikplats Marieholm har krävt fingertoppskänsla.

Marieholmsförbindelsen är ett massivt infrastrukturprojekt i fyra etapper där målet är att skapa ett robustare transportsystem som är bättre anpassat till dagens kapacitetsbehov i Göteborg.

– Tingstadstunneln är anpassad för 60-talets trafiksituation och har nått taket för sin kapacitet för längesedan. Som det ser ut idag är det också svårt att leda om trafiken vid olyckor, säger Pontus Hjort, Trafikverkets projektledare för Marieholmsförbindelsen.

Första etappen att påbörjas var den lysande röda bron Partihallsförbindelsen som stod klar 2011. Förra våren invigdes järnvägsbron Södra Marieholmsbron. Längre fram i tiden, 2020, ligger färdigställandet av Marieholmstunneln som ska avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen. Dock är det entreprenad nummer två – Trafikplats Marieholm, som började byggas 2014 – som är i fokus i år. I november färdigställs den nya trafikplatsen som med två nya betongbroar, 330 och 110 meter långa, och två betongtråg på 120 och 170 meter, kommer att koppla samman Partihallsförbindelsen, E45 och längre fram även Marieholmstunneln. Entreprenaden har även omfattat en ombyggnation av den befintliga vägen E45 som fått en delvis ny sträckning mellan Slakthusgatan och Gullbergsmotet – vilket totalt har inneburit 700 meter ny fyrfilig motorväg. Entreprenören Peab har stått inför många utmaningar i byggandet av trafikplatsen. Att bygga två nivåer under den befintliga Partihallsförbindelsen med så lite trafikstörningar som möjligt är en av dem.

– En stor del av anbudsarbetet har lagts på att hitta smarta trafiklösningar. Det tycker vi att vi också har gjort, säger Mattias Ivdal, projektchef på Peab Anläggning.

Från Trafikverkets håll är man nöjd med hur Peab löste situationen.

– Vi hade en tanke om hur vi ville att trafikplatsen skulle byggas när vi inledde upphandlingen, men vi ville att anbudsgivarna skulle komma med sina idéer. Med facit i hand har Peab gjort jobbet med färre trafikomläggningar än vad vi hade räknat med, säger Pontus Hjort.

Mattias Emanuelsson, arbetschef på Peab Anläggning, berättar att de i samarbete med Trafikverket och angränsande entreprenader arbetat mycket med trafiklösningarna och antalet trafikomläggningar under projekttiden.

– Den stora vinsten arbetsmiljömässigt är att vi har eftersträvat att separera trafikanterna från arbetsområdet genom rejäla trafikomledningar istället för att jobba i trafiken vilket förbättrar säkerheten både för de som arbetar med projektet och för alla de trafikanter som passerar igenom området. Vi har också tänkt på att lägga avstängningar och omledningar på tider så att trafikanterna inte tvingas in i trängselskatt, samt på lågtrafikperioder för att få så lite störningar som möjligt, säger Mattias Emanuelsson.

Gott om plats har det dock inte varit. Att få in Trafikplats Marieholm under Partihallsförbindelsen och grundlägga med kohesionspålar i den 100 meter djupa leran har krävt nogsamma kontroller under arbetets gång. Alla rörelser har mätts med hjälp av prismor fastsatta på flera platser i konstruktionerna för att säkerställa att de inte har rört sig för mycket i Göteborgsleran under pålning och andra moment.

– Att arbeta med en konstruktion som rör sig har krävt en aktiv design och en aktiv produktionsplanering. Mycket fokus har lagts på monitoreringen för att ständigt ha koll på rörelserna, säger Mattias Ivdal.

Idag är drönare inget ovanligt verktyg i byggvärlden, men Peab var tidigt ute när de började använda sig av drönarfoton i Marieholmsprojektet för planering och uppföljning.

– Vi har tagit drönarfoton varannan månad för att lätt kunna följa utvecklingen. I efterhand har vi kunnat backa bandet och titta på vad vi hade gjort, säger Mattias Ivdal.

Även Trafikverket har haft nytta av Peabs bilder.

– Vi tog fram ett GIS-verktyg med rutnätet, alla mätpunkter och flygbilder. I och med att Peab har flugit med sin drönare har vi kunnat uppdatera med aktuella flygbilder, säger Pontus Hjort.

Läs hela Anders Siljevalls artikel på byggindustrin.se

Läs artikel om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se