Sundsvallsbron

Till projektet

Sundsvallsbron i korthet

Byggherre: Trafikverket

Arkitekt: Kram-gruppen (KHR, Ramböll, Anders Nyvid A/S Trafik- og byplanlaeggare, Möller & Grönborg)

Byggentreprenör: JVS (Pihl & Söhn, Strabag, Max Bögl)

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggtid: 2011–2014

Markarbeten: Selångers Lastmaskiner

Betong: Swerock

Pålning: Hercules

Fjärrvärmeledning: Caverion (tidigare YIT)

Beläggning: Skanska Asfalt & Betong

5 februari, 2015

  • Sundsvallsbron

Nu går vägen rakt över Sundsvallsfjärden. Sveriges längsta motorvägsbro, den 2 109 meter långa Sundsvallsbron, har nyligen invigts. Bron är svängd både horisontellt och vertikalt och varierar i bredd och tjocklek. Dessutom är den grundlagd med en teknik som tidigare aldrig använts.