Studenthuset

Till projektet

Studenthuset i korthet: 

Byggherre: Akademiska Hus AB
Byggentreprenör: PEAB Sverige AB
Hyresgäst: Linköpings Universitet
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Projektchef Anders Berg Akademiska Hus AB
Projektledning: Lars Broberg PEAB
Installationsbyggledare: Mats Lundkvist Torpheimer System AB
Projekteringsledare: Thomas Carlsson WSP Management AB
Konstruktör: COWI AB Roberto Caprile
Arkitekt: White Linda Mattsson
Landskapsarkitekt: Landskapsgruppen AB Ulf Rehnström 
VS-konsult: Sweco Systems AB Björn Kleist
El-konsult: Ramböll Sverige AB Joakim Tedensjö
Ventilationskonsult: Sweco Systems AB Björn Kleist
VS-entreprenör: Sandbäckens Rör AB
Ventilationsentreprenör: Torpheimer System AB
Elentreprenör: Torpheimer System AB
Stomentreprenör: UPB
Markentreprenör: Peab Anläggning AB
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ersättningsform: Löpande räkning med fast arvode
Entreprenadkostnad exklusive moms: 378 Mkr
Totalkostnad: 460 Mkr 

12 februari, 2020

Studenthuset på Campus Valla i Linköping har haft en tajt budget och ambitiösa klimatmål. Trots detta har projektet varit smidigt över förväntan. Förklaringen ligger i det goda samarbetet mellan universitetet, Akademiska Hus och Peab. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2020. 

Den tornar upp sig som en röd koloss på Linköpings universitets campusområde. Studenthuset sticker ut när det gäller såväl form och färg som storlek. Byggnaden rymmer universitetets bibliotek, men även restaurang, studieplatser och arbetsplatser för de som arbetar med servicefunktioner som studenthälsa och studievägledning. Kort och gott en ny samlingsplats för studenterna på campus.

Behovet av nya och bättre lokaler hade diskuterats under en längre tid på Linköpings universitet. Studenterna tyckte att det saknades studieplatser och man ville också samla universitetsförvaltningen som var utspridd på flera olika platser. 

– När även biblioteket började titta på nya lösningar fattades beslutet att ta ett samlat grepp, säger Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt.

Läs hela tidningen Byggindustrins nomineringsartikel om projektet här >>