Strängnäs resecentrum

Till projektet

Strängnäs resecenter i korthet:

Byggherre: Trafikverket.

Byggentreprenör: NCC.

Arkitekt: Ettelva Arkitekter.

Hyresgäst: Strängnäs kommun.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Trafikverket.

Projektledning: Trafikverket och NCC.

Installationsbyggledare: NCC.

Projekteringsledare: NCC.

Konstruktör: Centerlöf & Holmberg.

Konstruktör Mark: EQC group.

VVS-konsult: Bravida.

El-konsult: Bravida/ Elkonsulten i Strängnäs.

Ventilationskonsult: Bravida.

VVS-entreprenör: Bravida.

Ventilationsentreprenör: Bravida.

Elentreprenör: Bravida.

Stomentreprenör: NCC.

Markentreprenör: NCC.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: Kontrakt: 209 miljoner kronor.

Totalkostnad för produktion: Cirka 240 miljoner kronor (ej BH kstn.)

29 november, 2017

  • Foto: Nomi Melin Lundgren

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår.

Med Strängnäs nya resecentrum har Strängnäsborna fått en modern, tillgänglig byggnad som vill stimulera till mer kollektivt resande och som samtidigt knyter samman staden. Den 10 december invigs byggnaden – i god tid innan det nya dubbelspåret genom staden tas i bruk.

För cirka 20 år sedan invigdes enkelspåret Svealandsbanan genom Strängnäs. Ganska snart visade det sig att kapaciteten var för liten. Dåvarande Banverket beslutade att började bygga ut banan med olika mötesspår för att utöka kapaciteten för hela Svealandsbanan. 2010 togs beslutet att bygga ut Svealandsbanan med 8,4 kilometer dubbelspår mellan Strängnäs och Härad.

Där det nya spåret skulle dras fram låg det gamla stationshuset och Trafikverket skulle då bli tvungen att ersätta kommunen med nytt stationshus i Strängnäs. 2013 tecknade Strängnäs kommun och Trafikverket ett avtal om genomförande.

Eftersom det var kommunen som ägde det gamla stationshuset hade de också en del önskemål om vad det nya resecentrumet skulle innehålla och därmed blev de även medfinansiärer till projektet. Bland annat önskade man ett hus som skulle binda samman staden med flera entréer åt olika håll och ett garage för både bilar och cyklar i källarvåningen för att underlätta för tågpendlarna.

– Vi har haft en väldigt bra process. Bland annat lade vi mycket tid på medborgardialog i tidigt skede, berättar Leif Haagensen, projektledare, Trafikverket.

NCC vann Trafikverkets upphandling med ett arkitektförslag från Ettelva Arkitekter.

Trafikverket skrev kontrakt med NCC årsskiftet 2014/ 2015 för en totalentreprenad med fast pris. Även om entreprenadformen är en ren totalentreprenad upphandlad på pris så har projektet präglats av samverkan mellan de tre parterna kommunen, Trafikverket och NCC.

– Jag har aldrig varit med om att jobba i så djup samverkan i en totalentreprenad upphandlad på lägsta pris. Vi har jobbat väldigt tätt och haft en tät dialog som varit förutsättningen för att projektet har blivit så lyckat, säger Johan Karlsson, projektchef på NCC.

Han tror att den täta dialogen och samverkan har varit förutsättningen för att projektet har blivit så lyckat.

– Det har varit ett intensivt arbete, med med- och motgångar och flera olika omtag i projektet. Det hade inte gått utan samverkan. När det var som mest intensivt hade vi samverkansmöten varannan vecka, säger Johan Karlsson.

I sin roll som byggherre är det Trafikverket som har tagit de slutgiltiga besluten, men med kunskap från alla parter i projektet. En nyckel till framgång i projektet har varit god kommunikation. I byggprojekt generellt är det många intressenter att ta hänsyn till. I projektet Strängnäs resecentrum har kommunikationen underlättats av att man har haft en väg in till Strängnäs kommun genom Patrik Wirsenius, projektsamordnare i Strängnäs kommun.

– Allt har gått via Patrik och till Trafikverket och alla i projektet förstår att det är så här man måste gå tillväga. Det har varit tydliga kommunikationsvägar, berättar Leif Haagensen.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se