Strålbehandlingskliniken i Lund

Till projektet

Byggherre: Regionservice Skåne.

Entreprenadform: Generalentreprenad.

Arkitekt: White Arkitekter.

Entreprenör: NCC.

Entreprenadsumma: Cirka 350 miljoner kronor.

Samverkansform: Partnering.

Byggtid: Våren 2011 till våren 2013.

Konstruktör: Tyréns.

Projektledare: Harald Olsson.

Elkonsult: Grontmij.

Vvs-konsult: Sweco.

Elentreprenör: Apq El.

Styr- och ventententreprenör: Caverion Sverige.

Vs-entreprenör: Imtech.

20 november, 2013

Betong med järn fick ljuset att flöda. Ett av målen med den nya strålkliniken i Lund var att byggnaden och den inre miljön skulle fungera så ångestbefriande och trivsamt som möjligt. En effekt av detta blev att strålbunkrarna – i motsats till det normala – placerades ovan mark i en ljus och färgsatt omgivning.