Stockholm Continental

Till projektet

Stockholm Continental i korthet

Byggherre: Jernhusen Orgelpipan 6 samt Brf Orgelpipan 12.

Arkitekt: 3XN.

Arkitekt inredning bostäder: Andreas Martin Löf Arkitekter.

Byggentreprenör: Strabag.

Hyresgäst: Scandic Hotels.

Projektledning: Jernhusen/Projektledarhuset.

Byggledare/byggplatsuppföljare: Jernhusen/MUM Projektbyggarna.

Installationsbyggledare: Strabag.

Projekteringsledare: Strabag.

Konstruktör: Konkret.

Grundläggning: Züblin.

Leverantör platsgjuten betong: APJ.

Stomentreprenör: Contiga.

Hissar/rulltrappor: Otis.

Fasadentreprenör: KGC.

VVS-konsult: Poab.

El-konsult: Incord.

Ventilationskonsult: Poab.

VVS-entreprenör: Rörgruppen (hotellet), Sandbäckens Rör (bostäderna).

Ventilationsentreprenör: Venair.

El-entreprenör: Sallén Elektriska.

Entreprenör styr­system: Nordomatic.

Entreprenör sprinkler: A-sprinkler.

Entreprenör glas­partier/räcken: Fasadglas Bäcklin.

Målning/tapeter: Vega Måleri.

Entreprenadform: Styrd totalentreprenad.

Ersättningsform: Löpande räkning med fast del och incitament.

Entreprenadkostnad exklusive moms: Cirka 900 miljoner kronor.

Totalinvestering: Cirka 1,5 miljarder kronor.

19 oktober, 2016

  • Stockholm Continental

Fyra sockerbitar på en Schweizerost.
Planprocessen var en långbänk och grundläggningen en stor utmaning för projektet som rymmer både hotell, bostäder och en uppgång från City­banan.

Alla nya järnvägssatsningar via Stockholms centralstation de senaste 150 åren har lett till att en ny hotellversion har sprungit ur marken. Alltid på samma plats mellan Vasagatan och Klara kyrka. 1881 var det första hotellet klart, tio år efter att centralstationen invigts.

Efter en brand byggdes ett nytt hotell med namnet Continental upp 1899. När det skulle satsas stort på tunnelbanan revs detta hotell och ett nytt invigdes 1963, en kub i tidstypisk arkitektur.

I år är det dags igen för att med en ny byggnad markera en ny infrastruktursatsning.

Den nya pendeltågsträckan Citybanan, en 6 kilometer ny tågtunnel under Stockholm som invigs 2017, ledde till behov av ny stationslösning under jord och nya entréer upp genom det nya hotellet. Jernhusens projektchef Mats Carlsson kallar hela processen innan skopan kunde sättas i marken för en rysare. Från början planerades för en skyskrapa på platsen men efter diverse omtag var inställningen från Stockholms stad att hustaket inte fick bli högre än andra kringliggande byggnader.

– Planprocessen var den största utmaningen med många olika viljor från politiken och Stockholms stad. Nio arkitektkontor har sammantaget ritat på projektet, det har varit två parallella arkitektuppdrag och därefter två besvärliga omtag mitt under projekteringsprocessen, säger Mats Carlsson.

Nu är dock byggnaden klar och består av fyra sammanfogade sockerbitsliknande kuber klädda med kalkstensplattor monterade i olika vinklar för att ge fasaden liv. I april 2016 överlämnades hotellet till Jernhusen och Scandic och i september stationsutrymmena till SL och Trafikverket.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet