Steam Hotel

Till projektet

Steam Hotel i korthet:

Byggherre: Kokpunkten Fastighets (KFAB)

Byggentreprenör: Peab Sverige

Arkitekt, konferensdelen: Archus

Arkitekt, hotelldelen: Norra Flygeln

Hyresgäst: ESS Group

Byggledare/Byggplatsuppföljare: KFAB

Projektledning: KFAB

Installationsbyggledare: Hedström & Taube

Projekteringsledare: KFAB

Konstruktör: Stomkonstruktioner i Västerås

Landskapsarkitekt: Mälark

Hissentreprenör: MP Lift Sweden AB

VS-konsult: PB Teknik

El-konsult: Projektel

Ventilationskonsult: PB Teknik

VS-entreprenör: Assemblin VS

Ventilationsentreprenör: Inneväder

Elentreprenör: PMC El i Västerås

Stomentreprenör: Sinnab (hotelldelen) Aros Byggsmide (konferensdelen)

Markentreprenör: Peab Anläggning

Entreprenadform: Delad entreprenad med SE-Bygg som utförandeentreprenad och SE-Installationer som totalentreprenader

Ersättningsform: Löpande räkning med riktkostnad

Projektkostnad: 460 miljoner kronor exklusive moms

8 november, 2017

  • Foto: Johanna Åfreds

Ångan banade väg för särpräglat hotell.

Först rivningshot, sedan byggnadsminne- och nu hotell! Byggprocessen för Steam Hotel har varit ett givande och tagande för att jämka gammalt och nytt.

I år är det hundra år sedan ångkraftverket i Västerås togs i drift. Sedan dess har den pampiga byggnaden rest sin tegelsiluett i staden. Anläggningen har byggts ut i flera omgångar och i mitten av 1950-talet var ångkraftverket den tredje största kraftstationen i Sverige alla kategorier. Verket fungerade som en reservanläggning för hela landet och under sin höjdpunkt kunde den försörja hela Stockholm, Göteborg och Malmö med elkraft om det behövdes. Pannorna krävde en riktigt hög byggnad för bästa funktion. Idag tar en nöjd skara personer emot i restaurangen på artonde våningen för att berätta hur de har arbetat med att bevara och förvandla industribyggnaden till ett toppmodernt hotell.

– Vi rev och tog ut 5 500 ton järnskrot. I nuvarande hotelldelen fanns två stora pannor som kördes igång på 1950-talet, berättar Håkan Söderberg, Peabs platschef.

Ångkraftverket i Västerås togs i drift för ett sekel sedan. Det har byggts ut i flera steg, men den senaste ombyggnaden har fullständigt omdanat byggnaden.

Pannorna var extremt snabba att starta då det begav sig.  På bara 20 minuter kunde en kall panna börja leverera elkraft. Stig Selin, inhyrd projektchef hos byggherren Kokpunkten Fastighets AB (KFAB), har personliga minnen av kraftverket som eldades med kol under hans barndom.

– Vi bodde så att vi såg kraftverket. När det körde igång emellanåt suckade min mor och sa att idag går det inte att hänga ut lakanen på tork, berättar han.

Redan 1969 var dock det sista stora produktionsåret. Kärnkraften gjorde sitt inträde i landet och denna typ av anläggning blev omodern. 1995 skedde den totala nedläggningen. Peab köpte byggnaden med all utrustning av Vattenfall 1998 och ett år senare blev det byggnadsminnesförklarat. Tomas Anderson, affärsområdeschef på Peab, har varit med under hela resans gång. Han berättar att det funnits många idéer om vad det skulle bli i byggnaden. Västeråsarna önskade bostäder, bad och akvarium bland annat. År 2005 gick Peab vidare med idén om ett bad.

– Actionbadet Kokpunkten var klart för några år sedan och drivs av Peab. Det var den första etappen i omvandlingen av byggnaden och ligger vägg i vägg med hotellet, säger Tomas Anderson.

Funderingarna kring den 60 meter höga tornbyggnaden gick vidare. Hotell var ett nytt spår.

– Vi träffade olika hotellentreprenörer utan att hitta den rätta. Men så sprang vi på Ess Hotell och de blev eld och lågor. De satsar på helt unika projekt där de vill att hotellet ska vara en upplevelse i sig och såg bara möjligheter med denna typ av byggnad, fortsätter Tomas Anderson.

Spaden sattes i marken sommaren 2015 och i augusti 2017 var det invigning. Beställaren Kokpunkten Fastighets AB (KFAB) är ett bolag som tillkommit för att utveckla hela komplexet med byggnader och till en destination och ägs helt och hållet av Peab. Entreprenadformen är delad entreprenad upphandlad av KFAB.  Där är Peab Sverige sidoentreprenör för bygg, upphandlad som en utförandeentreprenad, med samordningsansvar för arbetsmiljö och tidsplanering. Installationsentreprenader däremot är upphandlade som totalentreprenader.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se