Station Rosengård

Till projektet

Station Rosengård i kortet:

Projektnamn: Station Rosengård
Byggherre: Malmö stad
Beställare: Trafikverket
Samarbetspartner: Region Skåne, Skånetrafiken
Bygg- och markentreprenör: BCA Entreprenad
Byggledare: Moresco projektledning, ÅF
Projektledning: Malmö stad, Trafikverket
Projekteringsledare: ÅF Industri, Sweco, Atkins
Konstruktör: Atkins, Hammerglass
Arkitekt: Malmö stad, Sweco
Landskapsarkitekt: Malmö stad
Underentreprenör växter: Trädgårdskonsult
BEST-konsult (bana, el, signal och tele): Crabat
El-konsult: Crabat
Elentreprenör: Strukon
Underentreprenör väderskydd: Hammerglass
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Ersättningsform: Fast pris
Entreprenadkostnad exklusive moms: 85 miljoner kronor
Totalkostnad: 120 miljoner kronor

29 januari, 2020

Ett tight projektteam har arbetat efter en stenhård tidplan i Rosengård de senaste åren. Men har de byggt en pendeltågsstation eller rivit murar? Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2020.

Station Rosengård är mer än en pendeltågsstation. Den är också navet i Malmös stadsbyggnadsprojekt Amiralsstaden. Det övergripande målet för Amiralsstaden är att knyta ihop Rosengård med intilliggande stadsdelar och samtidigt minska utanförskapet genom att skapa nya arbetstillfällen och bostäder samt renovera befintliga fastigheter.

– Man ser inte murarna runt Rosengård men de finns där, säger Conny Ragnarp, projektledare på Malmö stad.

Läs hela tidningen Byggindustrins nomineringsartikel om projektet här >>