Skandionkliniken

Till projektet

Skandionkliniken i korthet

Byggherre: Akademiska Hus, region Uppsala

Hyresgäst: Kommunal­förbundet Avancerad Strålning (KAS)

Entreprenör: NCC

Arkitekt: Link Arkitektur

Konstruktör: WSP

Landskapsarkitekt: WSP

Geokonsult: Bjerking

Projekteringsledning: Sweco

Tekniksamordnare: PB-teknik

Brandkonsult: Brandskyddslaget

Byggledning: Projekt­idé

VVS: Incoord

El: Projektel

Installationsbygg­ledning: Helenius Ingenjörs­byrå

Entreprenadform: Generalentreprenad

Genomförandeform: Samverkan

Ersättningsform: Löpanderäkning med incitament och fast del

Byggtid: Juni 2011 till juli 2014

14 november, 2014

  • Skandiokliniken

Protonbehandlingar har fått sitt första hem i Norden. Skandionkliniken i Uppsala är den första cancerkliniken i Norden för protonbehandling. Målet, att bygga för att rädda liv, gjorde att alla inblandade kände att arbetet blev extra meningsfullt. ”Alla hade samma målbild. Vi ville inte riskera att försena vården för de här patienterna”, säger projektledaren Tomas Nilsson på Akademiska Hus.