Skagershuset

Till projektet

Byggstart: December 2012. Huskroppen vilar på en grund av betong och består därutöver av 112 volymelement i trä. Fasaden är i cederträ från Kanada. Huset rymmer 33 lägenheter.

Inflyttning: Luciadagen 2013.

Byggherre: Åke Sundvall Projekt.

Totalentreprenör: Åke Sundvall Byggnads.

Underentreprenör: Moelven Byggmodul.

Arkitekt: OWC Arkitekter.

Landskapsarkitekter: PAJU Arkitektur och Landskap samt Landark.

Konstruktör entréplan: Byggkonsulten Widberg.

10 februari, 2014

  • Skagershuset

Skagershuset visar att trägen vinner. Skagershuset i Årsta i Stockholm låter detaljerna tala. Här har byggherre, byggare och arkitekt genomgående strävat åt samma håll för att skapa ett bostadshus som smälter in och sticker ut på samma gång. Uthållighet, noggrannhet och omsorg har varit melodin.