Sjunde huset Kiruna

Till projektet

Sjunde huset i korthet

Byggherre: NCC, byggde i egen regi. Avtal med Kiruna kommun som ska ta över huset

Arkitekt: Fernqvist Arkitekter

Byggentreprenör: NCC

Konstruktör: NCC Teknik

Installatör VA: Tekniska Verken i Kiruna

Installatör rör, kraft, tele, belysning: Caverion Sverige

Installatör ventilation: Bravida

Installatör el: Goodtech

14 januari, 2015

  • Sjunde huset Kiruna

Lite energi, rätt energi och ett synsätt där huset är en del av en helhet. Det har präglat utvecklingen av Sveriges nordligaste passivhus.