Sjöängen i Askersund

Till projektet

Sjöängen i korthet:

Byggherre: Askersunds kommun.

Byggentreprenör: Peab Sverige.

Arkitekt: Norconsult.

Projektledare och byggledare: Byggjan.

Projekteringsledning: Ad Abacum.

Konstruktör: Structor.

Brandkonsult: Albacon.

VVS-konsult: Projekt-engagemang.

El-konsult: Bela Elprojekt.

Akustik: Norconsult.

AV-konsult: Norconsult.

Landskapsarkitekt: WSP Samhällsbyggnad.

Rörentreprenör: PM Rör.

Ventilationsentreprenör: LTI

Elentreprenör: Eitech Electro.

Stomentreprenör: Marsalis Bygg Sverige.

Markentreprenör: Peab anläggning.

Entreprenadform: Partnering.

Ersättningsform: Löpande räkning.

Kontraktssummaexklusive moms: 260 miljoner kronor.

Slutsummaexklusive moms: 250 miljoner kronor.

23 februari, 2017

  • Sjöängen

Kultur och kunskap får ta plats i Askersund.

Askersunds kommun satsade stort när de beslutade sig för att bygga kultur- och kunskapscentret Sjöängen. Det är så stort att varje kommuninnevånare har mer än en kvadratmeter i det kombinerade allaktivitetshuset till förfogande.

Den gamla högstadieskolan, Sjöängsskolan, från 1960-talet var utdömd och kommunen var tvungen att hitta en ny lösning. 2009 föddes då en idé att skapa något stort och enastående, något som skulle skapa synergieffekter, gynna alla kommuninnevånare och sätta Askersund på kartan. Resultatet blev Sjöängen som i omgångar invigdes 2016. Kunskaps- och kulturcentret inrymmer bland annat en skola, ett bibliotek, en konserthall/biograf, ett stort kök för kommunens alla verksamheter och flera andra lokaler för musik, dans, konst etc.

Byggnaden ligger vid änden av huvudstråket i Askersund, Sundsbrogatan, med en magnifik vy över sjön Alsen som utgör en del av Vättern. Stjernsunds Slott syns i fonden över vattnet.

Vägen fram till det färdiga Sjöängen har gått relativt smidigt, men har som de flesta byggprojekt haft en del pucklar på vägen.

Kommunen la 2011 ut ett anbud till ett antal arkitektföretag och fastnade för Norconsults ideer om det nya allaktivitetshuset. Lars Ylander på Norconsult började skissa på det nya huset i samråd med konsulten och projektledaren Jan Öholm som företrädde byggherren kommunen. Allt rullade på och planprocessen såg ut att gå smidigt.

– Men i sista timmen avslogs planen, säger Jan Öholm.

Längs strandlinjen låg fram till 1940-talet en banvall. Marken där den låg är nedsolkad av miljögifter som kreosot och arsenik. Den ursprungliga planen för huset innebar att man skulle vara tvungen att börja röra i de förorenade massorna vid grundläggningen. Därför avslogs planen. Projektledning och arkitekt fick rita om och kom fram till en lösning där huset låg några meter längre från stranden.

Någon gång runt årsskiftet 2013–2014 blev i alla fall detaljplanen slutgiltigt fastställd med den nya placeringen. Då vidtog upphandlingen av själva bygget. Projektledaren Jan Öholm bestämde sig tillsammans med kommunen för att genomföra projektet med partnering där pris och mjuka parametrar viktades 50/50. Peab gick vinnande ur kampen om projektet.

Läs hela Mattias de Frumeries artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet