Simonsland, etapp 1

Till projektet

Investering etapp 1: 500 miljoner kronor.

Omfattning: Renovering och nybyggnad på sammanlagt 37 000 kvadratmeter yta.

Byggherre: Kanico.

Projektledning: Bygg-Fast.

Arkitekt: Sweco, DTH och Link.

Konstruktör: Stiba.

Entreprenadform: Construction Management, CM.

Antal entreprenader: cirka 80.

21 februari, 2014

  • Simonsland

Industrin vävdes ihop till en helt ny stadsdel. Ett nedlagt industriområde i centrala Borås har förvandlats till en ny stadsdel. En tydlig vision, gott samarbete med staden och construction management som styrmedel har lett till en lyckad stadsutveckling.