Sergels torgs tätskiktsbyte

Till projektet

Sergels torg tätskiktsbyte i korthet

Byggherre: Stockholm stad.
Byggentreprenör: Skanska.
Byggledning: Infrakonsult.
Projektledning: Trafikkontoret Stockholms stad.
Projekteringsledning: Hifab.
Projektör/ konstruktion/gata: WSP.
Landskapsarkitekt: Trafikkontoret Stockholms stad.
Entreprenadform: Utförandeentreprenad.
Ersättningsform: Löpande räkning.
Entreprenadkostnad: 650 miljoner kronor.
Total kostnad: 1,65 miljarder kronor.

31 oktober, 2018

Mittpunkt har fått snillrik tätning

När Trafikkontoret i Stockholms stad upphandlade Skanska som entreprenör för tätskiktsbytet kring Sergels torg var ambitionsnivån för samverkan modest. Men samarbetet fördjupades och nu lyfter de båda fram det som exceptionellt lyckat. projektet nomineras nu till Årets Bygge 2019.

I sex år har Sergels torg i centrala Stockholm präglats av byggarbete. Fortfarande tornar byggkranar och byggbodar upp sig på platsen. Men de tillhör hus som ligger intill, arbetet med själva torget och de omkringliggande gatorna är avslutat.
Den som besöker platsen lägger kanske märke till att spårvägen nu går genom Sergelrondellen och en bit in på Klarabergsgatan, som blivit helt bilfri. Eller så dras blicken till nya bänkar, träd och markplattor. Men lejonparten av arbetet syns inte. Det har skett under mark. Eller snarare i takkonstruktionen. Gatunivån på Sergelrondellen och en bit in på de intilliggande gatorna Klarabergsgatan, Sveavägen och Hamngatan är nämligen också ett tak. I planen under ligger butiker, lager och tunnelbana.

2010 började Trafikkontoret på Stockholms stad planera. Vatten läckte igenom tätskiktet och ner i trevåningskonstruktionen vid Sergels torg. Dessutom fanns ett behov av att förstärka själva betongkonstruktionen för att klara högre trafiklaster – bland annat från spårvägen.

Den stora utmaningen för projektgruppen har varit placeringen i staden. Sergels torg ligger mitt i smeten där en strid ström av människor, bussar och bilar rör sig förbi platsen. Dessutom är det en av Stockholms mest affärsintensiva platser. Varje dygn passerar mellan 90 000 och 100 000 människor.

– Det mest rationella produktionstekniskt hade varit att stänga av hela området och börja riva vid Klarabergsviadukten och arbeta sig neråt mot Hamngatan. Då hade vi varit klara på 1-1,5 år, säger Anders Willner, projekteringsledare på Hifab.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel här >>