Renoveringen av Nationalmuseum

Till projektet

Projektnamn: Renoveringen av Nationalmuseum
Byggherre: Statens fastighetsverk.
Byggentreprenör: Skanska Sverige.
Hyresgäst: Nationalmuseum.
Bygg- och installationsledning: Cowi Projektbyrån.
Projektledning: Statens fastighetsverk, Cowi Projektbyrån.
Antikvarisk medverkande: AIX.
Projekteringsledare: Sweco Management.
Miljösamordnare: Bkind Konsult.
Energisamordnare: Bengt Dahlgren Stockholm.
Konservator: Stockholms Målerikonservering.
Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter i samarbete med Erik Wikerstål.
Landskapsarkitekt: AJ Landskap.
Konstruktör: Sweco Structures.
VVS-konsult: Bengt Dahlgren Stockholm.
El-konsult: HJR Projektel.
Entreprenadform: Generalentreprenad.
Ersättningsform: Löpande räkning med fast del.
Total projektkostnad: 1,2 miljarder kronor.

25 oktober, 2018

Rustad högborg för nationalskatter

Nationalmuseum hade inte renoverats genomgripande på 148 år när det stängdes för fem år sedan. Sedan dess har alltifrån mycket försiktig konservering till omfattande sprängningar under museet pågått. I oktober öppnar museet för allmänheten igen. Nu nomineras miljardprojektet till Årets Bygge 2019.

Att det är bråda tider på Nationalmuseum råder det inga tvivel om. Den 13 oktober återinviger kungaparet byggnaden och portarna öppnas för allmänheten. Magnus Olausson är chef för samlingarna på Nationalmuseum. Han stannar upp en kort stund i den nyrenoverade skulpturgården för att berätta. Största prioritet inför renoveringen för museiverksamhetens del var att komma till rätta med inomhusklimatet.
– Klimatet fungerade inte bra och det var bara det översta planet som var klimatiserat. Nu när hela byggnaden är klimatiserad förändrar det sättet som vi kan visa konst på. Till exempel så kan vi ställa ut olika material tillsammans och visa hela tidsperioder. Tidigare behövde vi oftare dela upp konst och konsthantverk till exempel, säger Magnus Olausson.

Att kunna visa mer konst var också en övergripande målsättning från museets sida. Magnus Olausson upplyser att Nationalmuseum har lika många föremål i sin samling som Louvren i Paris. 700 000 föremål närmare bestämt. Det mesta förvaras i magasin utanför museet.

– Tidigare kunde vi visa 1700 föremål men nu kommer vi att ha kapacitet att visa tre gånger så mycket konst. De publika utrymmena har ökat väsentligt. Vinnarna på det är besökarna, säger han.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel här >>