Rättspsykiatriskt centrum

Till projektet

Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg i korthet

Byggherre: Region Skåne.

Arkitekt: BSK Arkitekter.

Byggentreprenör: MVB Syd.

Konstruktör: Structor Malmö.

Byggledare: Byggadministration Harald Olsson.

Installationsbyggledare: ÅF Infrastructure.

Landskapsarkitekt: Sweco (uppdraget utfördes av Grontmij som sedan 2015 är en del av Sweco.)

VS-konsult: Sweco Systems.

Ventilationskonsult: ÅF Infrastructure.

Brandkonsult: Fire Safety Design.

El-konsult: Grontmij.

Energikonsult: Prime Project.

Akustikkonsult: Soundcon.

Sprinklerkonsult: ÅF Infrastructure.

Fastighetsstyrning: Eitech Engineering

Informationssamordnare: Cad Studion.

VS-entreprenör: Caverion.

Ventilationsentreprenör: Bi-Vent.

Elentreprenör: APQ EL.

Hissentreprenör: ALT Hiss.

Sprinklerentreprenör: Power Heat Sprinkler System.

Vindkraftsentreprenör: Solid Wind Power.

Markentreprenör: Barslund.

Entreprenadform: Generalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Totalkostnad: 500 miljoner kronor.

16 november, 2016

  • Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg

Hållbart hem där såriga själar vårdas.

I utkanten av Trelleborg, precis i gränslandet mellan stad och land, ligger Rättspsykiatriskt Centrum. Efter ett mycket långt planerings- och projekteringsskede är byggnaden nu inflyttad och klar.

I höst fick rättspsykiatrin i Region Skåne splitter nya lokaler i Trelleborg. Tidigare låg rättspsykiatrin på Malmö Östra Sjukhus, som byggdes som mentalsjukhus på 1930-talet. Lokalerna i Malmö var slitna och inte ändamålsenliga för modern rättspsykiatrisk vård.

– Vi brukar säga att vi började planera för nya Rättspsykiatriskt Centrum 2004, men egentligen kan man lika gärna säga 1994, behovet har funnits länge, säger Patrik Rosén, projektledare på Region Skåne.

Första steget var att hitta en lämplig placering för den nya anläggningen. Lund, Höör och flera andra orter var på förslag innan valet till sist föll på Trelleborg.

– Att det blev Trelleborg var mycket för att kommunen var positivt inställd till projektet. Samarbetet med kommunen har varit så bra, säger Patrik Rosén.

Rättspsykiatriskt centrum ligger i utkanten av Trelleborg, precis i gränslandet mellan stad och land. På ena sidan brer den skånska slätten ut sig, på andra sidan ligger staden, närmsta granne är ett kolonilottsområde.

Anläggningen är cirka 12 700 kvadratmeter stor och är formad lite som en tårtbit. I vinkeln ligger personalens lokaler, förvaltningsrättens lokaler och de mer publika delarna. Längs tårtbitens ytterkant ligger tre kubformade huskroppar som tillsammans rymmer fyra vårdavdelningar. I tårtbitens mitt ligger patienternas stora innergård.

Bakom den arkitektoniska utformningen ligger BSK Arkitekter, som vann uppdraget i en arkitekttävling 2011. Då hade BSK Arkitekter redan ritat den rättspsykiatriska anläggningen Helix i Flemingsberg söder om Stockholm, som invigdes 2012 och vann Årets Bygge 2013. När BSK Arkitekter tog sig an Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg var de därför redan väl förtrogna med den senaste forskningen inom rättspsykiatrisk vård. De var också insatta i de säkerhetskrav som ställs på rättspsykiatriska anläggningar.

Redan i ett tidigt skede hade Region Skåne bestämt att Rättspsykiatriskt Centrum skulle bli ett passivhus. Men en bit in i projekteringen bestämde de sig för att höja ambitionsnivån.

– Vi märkte att det var en väldigt kort väg från passivhus till plusenergihus så vi valde att gå hela vägen. Merkostnaden för plusenergi tjänar vi in på fem år, säger Patrik Rosén.

Läs hela Elin Bennewitz’ artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet