Psykiatrins Hus

Till projektet

Byggherre: Landstingsservice i Uppsala.

Arkitekt: Tengbom.

Mark/VA: Skanska.

Källarstomme: HMB Construction.

Prefabstomme och bygg: Peab.

Konstruktör: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå.

Mark/VA: Ramböll.

Projektledning: Tema.

El: ÅF.

20 november, 2013

Formmättad arkitektur ramar in Psykiatrins Hus. I Psykiatrins Hus i Uppsala förenas spetsarkitektur med ett genomgående miljöfokus och ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete. Att det dessutom blev klart i tid till en lägre kostnad än budgeterat gör projektet till en värdig kandidat.