Pålsjöbaden

Till projektet

Pålsjöbaden i korthet:

Byggherre: Kärnfastigheter i Helsingborg.

Arkitekt: Wikerstål Arkitekter.

Entreprenör: Peab Sverige.

 

Byggnadskonstruktör: Cobytec.

Geoteknikkonsult: Tyréns.

VVS-konsult: EVP Helsingborg.

El-konsult: Elteknik.

Brandkonsult: ÅF.

Energikonsult: Ramböll.

Akustikkonsult: ÅF Infrastruktur.

Elentreprenör: Bravida.

VS-entreprenör: Bravida.

Ventilations- och styr-entreprenör: Bi-Vent.

Byggkostnad: 52 miljoner kronor, varav entreprenadsumman för nyproduktionen 42 miljoner kronor.

28 oktober, 2015

  • Pålsjöbaden

Nytt badhus för kalla bad i nygammal tappning. Kallbadhuset Pålsjöbaden i Helsingborg invigdes för första gången på 1880-talet. I våras invigdes badet på nytt. Genom innovativ pålning, partnering och noggranna antikvariska överväganden kunde arvet bevaras trots att hela byggnaden fick rivas 2013.