Östra Länken

Till projektet

Längd: 2,7 kilometer.

Kostnad: Cirka 300 miljoner kronor.

Byggherre: Linköpings kommun och Trafikverket.

Konstruktör/gestaltning: Tyréns.

Generalentreprenör: Skanska.

Schakt: Schakt och transport.

El, fjärrvärme, VA: Tekniska verken.

Belysning: Vallacom.

Spårentreprenad: Structon.

Räcken: Varmförzinkning.

3 februari, 2014

  • Östra Länken i Linköping

Morötter gjorde länkbygget starkt. Geotekniska problem och oväntade markföroreningar har Skanska brottats med i samband med bygget av Östra Länken i Linköping. Positiv dialog med beställaren och morot i stället för piska har medfört att bra slutresultat.