Östra länken i Luleå

Till projektet

Östra Länken i korthet:

Byggherre: Luleå kommun.

Byggentreprenör: NCC Sverige.

Projektledning: Luleå kommun och NCC i samverkan.

Kommunikation: Luleå kommun.

Projekteringsledare: Norconsult.

Konsult: Norconsult.

Landskapsarkitekt: Tema.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med utökad samverkan.

Ersättningsform: Löpande räkning med fast arvode.

Projektbudget exklusive moms: 517,5 miljoner kronor.

Totalkostnad exklusive moms: cirka 475 miljoner kronor.

 

15 december, 2017

  • Foto: Mattias de Frumerie

Vattnets motorväg lindrar växtvärk.

Det mesta syns inte när arbetena nu börjar bli klara, men VA-projektet Östra Länken är ett av de större infrastrukturprojekt som gjorts i Luleå. Det ger Luleå möjlighet att växa, det har skapat rekreationsytor för Luleborna och det har givit barklöst sträfse en skjuts.

Luleå har växtvärk. Staden med dagens ungefär 77 000 invånare, växte i fjol med 600 invånare och kommunen bestämde redan 2012 att planera för en befolkningsökning på 10 000 personer. Då behövs förstås en massa nya bostäder och arbetsplatser – och en massa nya avlopp. De mängder som ska spolas ner i toaletter, sköljas ut i handfat och slås ut i diskhoar blir ständigt större. Därför bestämde sig kommunen samma år att bygga ut VA-systemet rejält i stadens östra delar vid Skurholmsfjärden med den så kallade Östra Länken. Det gamla VA-systemet som är draget genom stadskärnan var helt enkelt för klent och ska på sikt tas ur funktion. Enligt Max Havama, projektledare på Luleå kommun, skulle det ha slagit i taket om några år.

– Samtidigt som man tog beslutet om att bygga ut VA-systemet beslutade kommunen att öka trafiksäkerheten och skapa mervärden för luleborna runt Skurholmsfjärden. Vi såg helt enkelt samordningsvinster när vi ändå skulle stöka och böka med rören och det blev också något som luleborna ville ha, säger Jesper Klefsjö, ombud på Luleå kommun.

Det innebar att Östra länken inte bara kom att handla om att bygga ett nytt VA-system utan även om att vissa trafikarbeten och andra åtgärder skulle genomföras. Bland annat har det anlagts två parker och en gångväg längs vattnet, den så kallade Hälsans Stig, som är väl nyttjad av luleborna.

Planeringsarbetet för Östra Länken inleddes under 2012 och hösten 2014 sattes spaden i backen.

Det är mycket rör det handlar om då den del av Östra Länken som nu anlagts sträcker sig över sex kilometer. De arbeten som är klara i dagarna är en del i en större utbyggnad av Östra Länken som i sin helhet kommer att sträcka sig över 2 mil. De nya delarna håller redan nu på att planeras, en investering på drygt en miljard kronor. Hela systemet mynnar ut i Luleås avloppsreningsverk Uddebo.

– Vi kallar det för vattnets motorväg, säger Eva Sundgren, projektkommunikatör Luleå kommun.

Dimensionerna på de ledningar som har lagts ner är upp till 2 meter grova.

Östra Länken sträcker sig alltså förbi Skurholmsfjärden som sträcker sig in till Luleå från Bottenviken. Vattnet utgjorde en teknisk svårighet då ledningarna ibland ligger under rejält under havsnivån, på vissa ställen så mycket som 3 meter, beroende på vattenståndet. Projektet var tvungna att ha ständig koll på hur havsnivån skiftade och följde SMHI:s prognoser.

Läs hela Mattias de Frumeries artikel på byggindustrin.se