Ostkustbanan Skutskär – Furuvik

Till projektet

Ostkustbanan Skutskär – Furuvik i korthet

Byggherre: Trafikverket.

Byggentreprenörer: NCC (mark, etapp 1), Veidekke (mark och broar, etapp 2), Peab (broar etapp 3 och gång- och cykelport etapp 4) samt Infra Nord (etapp 5, BEST-arbeten).

Järnvägsplan och bygghandling: Tyréns.

Geoteknik: Tyréns/Trafikverket.

Projektering broar, etapp 2: Cederlöf & Holmberg i Malmö.

Projektering broar, etapp 3: Inhouse Tech i Göteborg.

Byggtid: 3 år.

Byggkostnad: 630 miljoner kronor.

25 januari, 2017

  • Ostkustbanan

Dubbelspår hela vägen från Gävle till Uppsala.

Sedan den 15 juni 2016 går tågen dubbelt upp även på Ostkustbanans sträcka Skutskär–Furuvik. Fem entreprenörer har samsats om en sträcka på 5 kilometer och arbetet har bokstavligt gått som på räls. Projektet blev till och med billigare än vad byggherren från början hade räknat med.

Ett tunt snötäcke täcker det Norduppländska landskap där järnvägen drar fram på väg mot Furuvik i Gästrikland. Den sista flaskhalsen på Ostkustbanan mellan Gamla Uppsala och Gävle är ett minne blott. Sedan den 15 juni 2016 rullar tågen på två spår även på sträckan mellan Skutskär och Furuvik. Utbyggnaden av dubbelspår på den 5 kilometer långa sträckan är en del i en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten på hela Ostkustbanan.

Det nya dubbelspåret har en helt ny dragning och är ett nytt inslag i landskapet. Mest påtagligt är det kanske vid Harnäsviken, där en 200 meter lång bro har byggts över sjön Trösken, vid väg 76 i Furuvik och vid bostadsområdena Medora, Stenvreten och Lindsäng.

Efter en nära tio år lång utredningsperiod, där konsekvenser av olika alternativ för utbyggnaden studerats och jämförts, kunde projektet starta fysiskt år 2013. Järnvägsutredningen hade fastnat vid alternativet att dra om järnvägssträckan helt och inte bara uppgradera den gamla sträckan till dubbelspår.

Vid byggandet av det nya dubbelspåret har fem entreprenörer varit involverade: NCC har ansvar för markarbeten i Etapp 1 genom Uppland, Veidekke ansvarar för markarbeten och broar i etapp 2 i Gästrikland, marketapp 3 som innehåller broar i Uppland har Peab ansvarat för liksom etapp 4 som består av en gång och cykelport – och Infra Nord har ansvarat för BEST-arbeten. Byggherren Trafikverket har hållit i trådarna.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet