ÖSTERCENTRUM

Till projektet

Arkitekt: Structor, Fagersta

Konstruktör: Nordlanders Ingenjörsbyrå, Sundsvall

Totalentreprenör: Wisab, Visby

Mark: Skanska Väg & Anläggning. Visby

Betongelement: Visby Cementvaru AB

Ventilation: Eklunds Vent & Plåt, Visby

El: Bravida, Visby

VVS: Värme & Sanitet, Visby

21 januari, 2014

Nytt landmärke i Visby är rikt på udda vinklar. En huskropp, tre fastighetsbildningar. Byggbolaget Wisab insåg möjligheterna med 3-dimensionell fastighetsbildning när Östercentrums nya landmärke i centrala Visby byggdes.