Ohboy

Till projektet

Ohboy i korthet:

 • Byggherre: Hauschild+Siegel Real Estate.
 • Totalentreprenör: Hauschild+Siegel Construction.
 • Arkitekt: Hauschild+Siegel Architecture genom Cord Siegel och Axel Hauschild.
 • Hyresgäst: Hyreslägenheter uthyres Hauschild+Siegel Real Estate, Hotellet drivs av Cykelhotell Malmö som är en del av Hauschild+Siegel Group.
 • Byggledare/Byggplatsuppföljare: Hauschild+Siegel Construction.
 • Projektledning: Hauschild+Siegel Architecture.
 • Installationsbyggledare: Hauschild+Siegel Construction.
 • Projekteringsledare: Hauschild+Siegel Architecture.
 • Konstruktör: Structor Bygg Malmö genom Ronny Malm.
 • Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel Architecture genom Ola Nielsen.
 • VS-konsult: PQR Malmö genom Sven-Johan Åkesson.
 • El-konsult: PQR Malmö.
 • Ventilationskonsult: PQR Malmö genom Joakim Kilenstam.
 • Brandkonsult: PQR Malmö genom Stellan Lindsjö.
 • Bergvärmekonsult: Bengt Dahlgren genom Ronny Dennfjord.
 • VVS-entreprenör: NG Nilsson Rör.
 • Bergvärmeentreprenör: Malmberg.
 • Ventilationsentreprenör: Hauschild+Siegel Construction, IEAB, NG Nilsson Rör.
 • Elentreprenör: JK El och Montage m.fl.
 • Stomentreprenör: PRAEFA.
 • Grundläggning: Procyon Construction.
 • Markentreprenör: H Gräv i Skåne samt Mark & Transport Skåne.
 • Pålning: Aarsleff Grundläggnings AB
 • Takentreprenör: Skånska Tak Entreprenad.
 • Byggentreprenörer olika delar:  CoM Bygg, Mircon Bygg m.fl.
 • Byggentreprenör finsnickerier och trappor hotell: Branders Snickeri.
 • Målningsentreprenör: Schööns Måleri, Ronnys Måleriservice.
 • Plåtentreprenör: Lödde Plåt.
 • Entreprenad kakel & klinker, parkettgolv samt badrumsinredning: Natursten & Kakeltjänst i Veberöd.
 • Köksentreprenör: Puustelli.
 • Låsentreprenör, passagesystem, brandlarm: Great Security Sverige.
 • Leverantör fönster, dörrar, entrépartier trä: Ekstrands Dörrar & Fönster.
 • Leverantör växter: Linders plantskola, Stångby Plantskola.
 • Entreprenadform: Delad entreprenad.
 • Ersättningsform: Beroende på entreprenad.

31 augusti, 2017

 • Ohboy

Cyklistens drömhus byggt för ny livsstil.

Ett kombinerat hyreshus och hotell, frikopplat från bilen som transportmedel och med cykeln i centrum. Det är arkitekten och byggherren Cord Siegels koncept som är inflyttat och rullar för fullt i Västra Hamnen i Malmö. Huset Ohboy ska göra det möjligt att ha en hållbarare livsstil.

De boende i huset får tillgång till systemet med stadscyklar som alla de boende på Ohboy har tillgång till.

Projektet flerbostadshuset och hotellet Ohboy i Västra Hamnen i Malmö handlar lika mycket att skapa ett boendekoncept för framtiden som att bygga ett hus.

Cord Siegel, som driver Hauschild + Siegel tillsammans med Axel Hauschild, är arkitekten bakom Ohboy. Hans firma har sedan tidigare gjort sig känd genom att ha genomfört ett antal byggprojekt i bland annat Malmö och Hamburg med koncept som på olika sätt har en hållbar livsstil i fokus. Projektet Ohboy började med att Hauschild + Siegel 2015 fick ta över en markanvisning i Västra Hamnen som länge stått obebyggd. Villkoret var bland annat att de skulle börja bygga snabbt samt att bottenvåningen skulle bestå av någon slags centrumverksamhet.

Tomten ligger i direkt anslutning till Malmös stora skejtarpark vilket av vissa sågs som ett problem. Cord Siegel såg det som en möjlighet.

Cykelhusidén är ett utslag av en strävan att bland annat få ner levnadskostnaderna för de boende i Ohboy.
– Då handlar det inte om att få ner hyrorna utan om att ge förutsättningar för en billigare och hållbarare livsstil, med bland annat billigare transporter samt ett boende som gör det möjligt att semestra på hemmaplan, säger Cord Siegel.

Ohboy har bara en parkeringsplats, en tillgänglighetsparkering, trots att huset har 55 lägenheter och 31 hotellrum. Det är egentligen helt emot parkeringsnormen i Malmö som säger att ett flerfamiljshus ska ha 0,5–1 parkeringsplats per lägenhet till en kostnad av 60 000–100 000 kronor per lägenhet.

– Men vi hade diskussioner med kommunen som gick med på att vi skulle få ett undantag genom att utforma Ohboy som ett pilotprojekt för bilfritt boende tillsammans med Malmö stad. Det gjorde att vi frigjorde pengar som vi kunde investera i projektet, säger Cord Siegel.

Några fler exempel på hur Ohboy ska främja en hållbarare livsstil är:

 1.  Hyresgästerna kan låna ett antal olika specialcyklar får olika behov. Till exempel en cykeltaxi med eldrift för att skjutsa, transportcyklar av olika typ för att handla och transportera saker samt en cykel för att transportera upp till sex barn.
 2.  Varje lägenhet är utrustad med upphängare för cyklar både vid dörren och inomhus.
 3.  Hyresgästerna får ett kort som varje år laddas med reskassa till kollektivtrafiken – samt ger möjlighet att utnyttja bilar i en bilpool. Korten kan användas till fler saker som till exempel att öppna privata boxar som varje lägenhet har för internetköp, vilka gör att man slipper göra resor för sällanköp.
 4.  Huset är utrustat med ett antal stationer för att sköta sin cykel – pumpstationer och cykeltvätt.
 5.  Ett orangeri och en uteplats/trädgård på taket samt mycket växtlighet i odlingslådor på lägenheternas balkonger ska göra miljön så trivsam att semester på hemmaplan ska vara ett alternativ.
 6.  Hissen är extra bred och dörrarna är självöppnande för att det ska vara lättare att ta med sig sin cykel in i huset.

 

Läs hela Mattias de Frumeries artikel på byggindustrin.se

Läs om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se