Norrbacka i Märsta

Till projektet

Norrbacka i korthet:

Byggherre: Rikshem AB (Steninge Backe i Sigtuna AB)

Byggentreprenör: Erlandsson Bygg i Öst AB

Arkitekt: Arcum Arkitektkontor AB

Hyresgäst: Privatpersoner via Bostadsförmedlingen

Bygg- och ext. projektledare/Byggplatsuppföljare: Ramböll Sverige AB

Intern Projektledning: Rikshem AB

Projekteringsledare: Erlandsson Bygg i Öst AB

Konstruktör: Erlandsson Bygg i Öst AB

VVS-konsult: DHW Konsult

El-konsult: EL Concept Sweden

VVS-entreprenör: JG-Rör

Ventilationsentreprenör: Assemblin Ventilation AB

Elentreprenör: Emil Lundgren AB

Markentreprenör: Markona

Sidoentreprenör: Certego

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersättningsform: Fastpris

Entreprenadkostnad exklusive moms:
27 6814 440 kr. (enligt entreprenadkontrakt)

Totalkostnad: 41 731 882 kr. inklusive moms

6 september, 2017

  • Fotograf: Anders Siljevall

Nytt i det gamla – en framgång i Norrbacka.

Genom att flytta ut förråden på gården har 60 nya ettor skapats i kvarteret Norrbacka i Märsta. Projektet är en symbios mellan nybyggnation och renovering.

Från utsidan är det inte mycket som ser annorlunda ut i Märsta-området Norrbacka där Rikshem har 30 stycken hyreshus i två plan. Möjligtvis noterar man de 19 rödmålade gårdshusen med sedumtak som har tillkommit. Nej, det är först när man knackar på i vissa av lägenheterna som den stora förändringen. I varje hyreshus har förrådsutrymmena, två i varje hus, fått ge plats åt totalt 60 nya ettor.

– Det är bostadsbrist och vi letar efter lediga ytor att omdisponera till lägenheter. Vår förre projektledare kom på idén att utnyttja dessa förråd, berättar Denis Samojlenko, projektledare på byggherren Rikshem.

De nya lägenheterna har en yta på mellan 23 och 35 kvadratmeter. De lite större lägenheterna på 34–35 kvadratmeter finns i de hus som är vinkelhus. Dessa större lägenheter har klädkammare, men i övrigt är de nya enrummarna i princip identiska.

I villa- och radhusområdet Norrbacka, med bebyggelse från främst 1970-talet, finns få lägenheter med ett rum och kök. I Rikshems hyreshus är det treor som dominerar.

– Det är bra om vi kan få fler ettor och tvåor, eftersom många efterfrågar just detta, så det här är ett intressant koncept, säger Denis Samojlenko.

Även för huvudentreprenören Erlandsson Bygg i Öst var projektet det första i sitt slag.

– Vi har aldrig gjort något liknande. Vi har renoverat lägenheter, men aldrig byggt om förråd till nya bostadsytor, så det här är unikt, säger platschefen Mattias Wilhelmsson.

Både för Mattias Wilhelmsson, Erlandsson Bygg i Öst, och Denis Samojlenko, Rikshem, är Norrbacka ett pionjärprojekt. Att bygga nya lägenheter i befintliga hus i storleksordningen 60 lägenheter är nytt för dem båda. Men det kan bli fler projekt.

Byggtekniskt är det inga nyheter i projektet, men att bygga nya lägenheter i befintliga hus kräver en del tankeverksamhet. Boverkets byggregler är de samma som vid nyproduktion trots att stommar, väggar och grund är från 70-talet. Ljudkraven har uppfyllts genom tilläggsisolering av fasaden och energifönster.

– Där handlar det i princip bara om att beställa rätt. Sedan har vi genomfört bullermätningar för att kontrollera att lägenheterna håller nivån, säger Mattias Wilhelmsson.

Brandskyddskraven har uppnåtts bland annat genom att göra separata ventilationssystem för de nya ettorna. Varje lägenhet har en egen fläkt.

– Det var en enklare lösning att göra ett separat ventilationssystem för de nya lägenheterna. Det kunde finnas spjäll i de befintliga systemen som kanske inte skulle vara kompatibla med den ventilationen i de nya lägenheterna och påverka brandsäkerheten, förklarar Mattias Wilhelmsson.

Läs hela Anders Siljevalls artikel på byggindustrin.se

Läs om de tekniska utmaningarna i projektet på byggtjanst.se