Norra Länken

Till projektet

Norra Länken i korthet

Beställare: Trafikverket

Investeringar: 10,7 miljarder kronor

Entreprenadform: Totalentreprenader förutom bergentreprenaderna som varit utförandeentreprenader

Längd: 3 kilometer, merparten i tunnlar

Antal trafikplatser: 4

Entreprenör berg och betongtunnel Karolinska: Skanska

Entreprenör berg och betongtunnlar Norrtull: Bilfinger/Peab

Entreprenör bergtunnlar Värtan: Hochtief/Oden

Entreprenör berg- och betongtunnel Bellevue: Züblin/Pihl & Sön

Entreprenör bergtunnlar Albano och Teknikhöjden: Veidekke

Entreprenör el, styr, tele, trafiksystem: Tunnelentreprenad

Entreprenör fläktar, VVS, brand: Bravida

Entreprenör VA och pumpstation: Läckeby Water

30 oktober, 2014

Snart körklart i nya länken under Stockholm Norra Länkens första etapp mellan Norrtull och Värtan i Stockholm är klar för invigning. Projektet slutfördes ett år tidigare än planerat och hamnade två miljarder under budget.