Närlunda Östra

Till projektet

Närlunda Östra i korthet

Byggherre: Helsingborgshem.
Byggentreprenör: Peab Sverige.
Projektledning: Helsingborgshem.
Projektsamordning med boende: Helsingborgshem.
Installationsbyggledare: 
Helsingborgshem.
Projekteringsledare: Peab Sverige.
Konstruktör: Sweco Structures.
Arkitekt: Sweco Architects.
VVS-konsult: Haraldssons VVS Konstruktioner.
El-konsult: Helkonsult.
Ventilationskonsult: Bi-Vent.
VVS-entreprenör: Bravida Sverige.
Ventilationsentreprenör: Bi-Vent.
Elentreprenör: Bravida Prenad.
Markentreprenör: Peab Anläggning.
Entreprenadform: Totalentreprenad med samverkan/partnering.
Ersättningsform: Riktpris med incitament.
Entreprenadkostnad exklusive moms: 192 miljoner kronor.
Totalkostnad: 250 miljoner kronor.

7 november, 2018

I miljonprogramsområdet Närlunda i Helsingborg pågår ett omfattande renoverings- och förtätningsarbete. I ett partneringsamarbete mellan Peab och Helsingborgshem har delområdet Närlunda Östra renoverats och samtidigt vitaliserats med hjälp av satsningar i de fyra höghusens bottenvåningar. Nu nomineras området till Årets Bygge.

Närlunda i Helsingborg är ett klassiskt miljonprogramsområde. I början av 1970-talet byggde Helsingborgshem totalt 515 bostäder på två år, fördelade på 12 flerbostadshus och 27 radhus. Området ligger centralt i sydöstra Helsingborg. Det är omgivet av grönska och ligger i direkt anslutning till ett koloniområde och till strövområdet Jordbodalen som omger Gåsebäcken. För tio år sedan beslutade Helsingborgshem att bygga den 22 våningar höga byggnaden Höjdpunkten som blev områdets nya landmärke.
– Området hade blivit segregerat. I samband med att vi beslutade att bygga Höjdpunkten bestämde vi att vi måste lyfta och ta hand om hela området, säger Anders Eriksson, projektledare på Helsingborgshem.

För att kunna ta ett helhetsgrepp om området genomförde Helsingborgshem en förstudie där de tittade på hur de befintliga huskropparna borde rustas upp samt vilka förtätningsmöjligheter som området bjuder på. Förstudien delar in området i fyra delar. En del består av de 27 radhusen, som Helsingborgshem beslutade att sälja som äganderätter. Nästa område, Närlunda Västra 1, som omfattar 128 lägenheter fördelade på fyra huskroppar, beslutade Helsingborgshem att totalrenovera. Där pågår arbetet ännu. I det tredje området, Närlunda Västra 2 som omfattar 96 lägenheter i fyra huskroppar, beslutade Helsingborgshem att hålla hyrorna på en lägre nivå och endast genomföra de allra nödvändigaste renoveringsarbetena. Där är arbetet avslutat. Det fjärde området, Närlunda Östra, ser Helsingborgshem som tongivande för området.

– Vi gjorde tidigt bedömningen att Närlunda Östra har störst inverkan på området som helhet. Det är det största delområdet och har flest boende, säger Anders Eriksson.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel här >>