Lusthusbacken

Till projektet

Byggherre: Polarrenen
Byggentreprenör: Grönbo
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Grönbo
Projektledning: Grönbo
Installationsbyggledare: Grönbo
Projekteringsledare: Grönbo
Konstruktör: Bjerkings & Masonite Beams
Arkitekt: Block Arkitektkontor
VS-entreprenör: Infjärdens värme
Ventilationsentreprenör: Grönbo
Elentreprenör: Install
Stomentreprenör: Grönbo
Markentreprenör: Grönbo
Entreprenadform: Totalentreprenad
Ersättningsform: Fast pris
Entreprenadkostnad exklusive moms: 35 miljoner kronor
Totalkostnad: 37 miljoner kronor

14 november, 2018

På Lusthusbacken i Piteå smälter de aspbeklädda hyreshusen väl in i naturen runtomkring. Projektet har haft ekologi och innovation i fokus samtidigt som entreprenörerna har utvecklat ett eget system för industrialiserat byggande. Nu nomineras det till Årets bygge 2019.

Tillblivelsen av hyresrätterna på Lusthusbacken i Piteå är också historien om två konkurrenter som började bygga tillsammans och femte generationens bagarbarn som ville bli fastighetsägare. De tre samarbetsparterna har samlats för att berätta hela historien bakom de fyra husen med långt gånget hållbarhetstänk.

– Jag och Anders Eriksson träffades i en arbetsgrupp som Piteå kommun höll i inför att de skulle ta fram ett kvalitetsprogram och starta exploateringen av Lusthusbacken. Vi ägde varsin småhusfabrik och insåg att vi hade samma visioner om hållbarhet, så vi beslutade oss för att starta företaget Grönbo tillsammans, berättar Mattias Henriksson.

Mattias Henriksson, som är civilingenjör väg- och vatten, har kvar sitt ursprungsföretag Stenbackens trähus i Hortlax utanför Piteå. Företaget fortsätter tillverka villor och fritidshus. Anders Eriksson, som har bakgrund som snickare, äger Glommershus Holding. Sedan år 2014 är de båda även delägare med 50 procent var i Grönbo, som under 2018 alltså har färdigställt de fyra husen vid Piteälvens strand. Men för att kunna starta Grönbo behövdes det någon fastighetsägare som var villig att satsa på det nya byggsystemet och det är här Elisabet Nilsson Singh, vd för Polarrenen, kommer in i bilden.

– Min familj har bagarbakgrund sedan länge och idag är jag, min syster, svåger och våra barn delägare i Polarbröd med 350 anställda och bageri i Älvsbyn. I koncernen finns också bolaget Polarrenen där vi har fattat beslut om att fokusera på hållbarhet och fastigheter. Att bygga ekologiska hyreshus och satsa på förnybar energi genom att vi äger egna vindkraftverk är exempel på det, berättar hon.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel här >>