Lejonpannan

Till projektet

Lejonpannan i korthet:

Byggherre: Tekniska verken i Linköping (publ).

Arkitekt: Winell&Jern.

Byggentreprenör: Peab.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: FVB.

Projektledning: Tekniska verken i Linköping.

Konstruktör: WSP.

VVS-konsult: Lintek.

El-konsult: Sweco.

Ventilationskonsult: Lintek.

VVS-entreprenör: Peab/Caverion.

Ventilationsentre­prenör: Peab/Caverion.

Elentreprenör: Peab/Caverion.

Elkraftentreprenör: Eitech Electro.

Stomentreprenör: Peab/Marsalis.

Markentreprenör: Peab.

Pannleverantör: Steinmuller Babcock Environment.

Rökgasrening: GE Power.

Turbin: Fincantieri.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Totalkostnad: 1 150 miljoner kronor.

5 oktober, 2016

  • Lejonpannan

Pannan öppnar för fossilfri värme i Linköping.
Med den nya kraftvärmeanläggningen Lejonpannan ska utsläppen av växthusgaser minska med upp till 97 000 ton per år genom att kol- och oljeeldad energiproduktion i kommunen fasas ut.

För den som kommer åkande längs E4 förbi Linköping går Tekniska verkens nya glasbyggnad i rutnätsstål och glas inte att missa. För arkitekterna från Winell & Jern Arkitekter var det många turer innan kommunen godkände detaljplanen. I och med att byggnaden är så väl synlig från E4:an var kommunen väldigt mån om gestaltningen.

– Vi landade i att göra en släkting till det befintliga huset. För kommunen var det viktigt att vi hade en viss mängd glas och hög transparens till exempel, berättar Bengt Winell från Winell & Jern Arkitekter.

Samordning
Att samordna alla olika aktiviteter har varit det mest utmanande i projektet, det är både byggherrerepresentanten Marcus Mattsson och Jan Drott, projektchef för byggentreprenören Peab, eniga om.

– Samordningen, att hålla tidsplaneringen och ha koll på säkerheten när det sker så mycket på samma gång. Det har varit den stora utmaningen, säger Marcus Mattsson projektledare för bygget hos byggherren Tekniska verken i Linköping.

Under en period, när bygget var i sitt mest intensiva skede, var det fyra olika tornkranar som plockade in olika delar i huset och 300 personer som jobbade på bygget samtidigt. Då pågick montaget av själva pannan och rökgasreningen samtidigt som byggarna jobbade för att få ett tätt hus.

Lejonpannan har utformats helt i 3D-miljö
– Alla har pytsat in sina olika delar. Där kunde vi tydligt se om det blev krockar av olika slag innan man började bygga, säger Marcus Mattsson.

Säkerhetsarbete
Många olika installationer och utländska leverantörer var på plats samtidigt. Det ställer krav på ett noggrant säkerhetsarbete. Genom hela projektet har säkerheten varit i fokus.

– Så länge Peab var ensam entreprenör på byggarbetsplatsen var Peab Bas-U, men när processleverantörerna flyttade in och Tekniska verken tog över arbetsmiljöansvaret i juli 2014 hade man en egen Bas-U på heltid som kollade säkerheten hela dagarna, säger Marcus Mattsson.

Samtidigt hade varje leverantör sin egen skyddsrond för sitt ansvarsområde samt att hela bygget hade en gemensam skyddsrond i veckan.

– Vi har också gjort oanmälda alkoholtester, berättar Marcus Mattsson.

Det visade sig vara absolut nödvändigt.

– Vi fick skicka hem tre personer som visade sig vara påverkade, säger Marcus Mattsson.

En förutsättning för att överhuvudtaget få jobba på projektet var också att man hade genomgått SSG-utbildning, en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö.

Lejonpannan driftsatt och producerar energi
I november 2015 kunde Tekniska verken börja elda i Lejonpannan. Bränslet är avfall av diverse slag. Ungefär hälften av bränslet kommer ifrån Sverige och hälften importeras från utlandet, bland annat från Storbritannien och Norge. När pannan är i full drift ska Lejonpannan ge energi och värme åt Linköpingsborna. Kraftvärmeverkets kapacitet ligger på 500 GWh energi, vilket motsvara cirka 25 000 villors årsbehov.

Läs hela Nomi Melin-Lundgrens artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet