Ledningshöjning Hamra-Åker

Till projektet

Ledningshöjning Hamra-Åker i korthet: 

Projektnamn: Stolphöjning Hamra-Åker.
Byggherre: Svenska Kraftnät.
Byggentreprenör: NCC Sverige.
Projektledning: NCC Sverige.
Projekteringsledare: NCC Sverige.
Konstruktör: Pöyry.
Elentreprenör: Linjemontage i Grästorp.
Sjöentreprenör: K Lindberg.
Kranentreprenör: Jinert.
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan.
Ersättningsform: Fast arvode och en rörlig del med incitament.
Entreprenadkostnad exklusive moms: kontraktssumma 33 miljoner kronor.

6 februari, 2019

Högt över farleden mellan öarna Bryggholmen och Oknö i Mälaren löper en 800 meter 400 kilovolts kraftledning. Den heta sommaren 2018 höjdes kraftledningen av NCC och Svenska kraftnät för att göra det möjligt för större fartyg att trafikera farleden. Nu nomineras ledningshöjningen mellan Hamra och Åker till Årets Bygge 2019. 

Ett par hundra meter från Mälarens strandlinje på Oknö söder om Enköping reser sig ett mäktigt korsningstorn. Med sina 97 meter når det långt högre än de snötäckta tallarna som växer intill. 800 meter bort, på ön Bryggholmen i Mälaren står dess tvillingtorn, 107 meter högt.

Ledningshöjningen mellan Hamra och Åker är en del av Mälarprojektet som ingår i regeringens Nationella transportplan 2010–2021 där Sjöfartsverket har fått uppdraget att möjliggöra trafik med större fartyg till Västerås och Köping. Redan 2015 fick Svenska kraftnät ett uppdrag från Sjöfartsverket att höja ledningen från 35,5 meter till 40,5 meter.