Kvarteret Neptun

Till projektet

Kvarteret Neptun i korthet
Projektnamn:
Neptun
Byggherre: Sveafastigheter Bostad
Byggentreprenör: H2 Entreprenad
Hyresgäst: 121 hyreslägenheter och 2 lokalhyresgäster
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Sveafastigheter Bostad
Projektledning: H2 Entreprenad
Konstruktör: Stiba
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter
Landskapsarkitekt: Tema
Konstruktör: Stiba
VVS-konsult: VVS1
El-konsult: Elkonstruktioner i Väst
Ventilationskonsult: VVS 1
Ventilationsentreprenör: LP Vent
Elentreprenör: Bogesunds El
Markentreprenör: Bro o Väg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Ersättningsform: Fast pris
Entreprenadkostnad exklusive moms: Ingen uppgift
Totalkostnad: Ingen uppgift

5 december, 2018

För hundra år sedan hade Västerås ett nyinvigt och toppmodernt ångkraftverk. Nu är ångkraftverket avvecklat. Men på före detta kolkajen på tomten intill ligger tre nya huskroppar som producerar kraft inte bara åt sig själva, utan även åt andra. Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.

Kvarteret Neptun ligger på Öster Mälarstrand i Västerås där utbyggnaden av bostäder har skett etappvis sedan 1990-talet. Innan dess var hamnområdet stängt för allmänheten. Det präglades av stora industrier, bland annat Västerås ångkraftverk som invigdes 1917 och togs togs ur drift så sent som 1992. De gamla kraftverksbyggnaderna har byggts om och rymmer nu äventyrsbad och hotell.

Direkt öster om det gamla kraftverket ligger etapp tre av Öster Mälarstrand, som även kallas Kajstaden, med kvarteret Neptun i blickfånget.

– Vi har den bästa tomten i området, säger projektets arkitekt Ylva Åborg, partner och kontorschef på Alessandro Ripellino Arkitekter.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel om Kvarteret Neptun och se filmreportaget om projektet här:
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622