Kvarteret Landsfogden

Till projektet

Landsfogden i korthet:

Byggherre: Fastighets AB Rusthållarvägen 27, c/o Einar Mattsson Fastighetsaktiebolag.

Arkitekt: Total Arkitektur & Urbanism.

Entreprenör: Einar Mattsson Byggnads.

Entreprenadform: ABT Totalentreprenad med samverkan.

 

Byggherreombud, projektledare och byggledare: C&M Projekt.

Projektledning: Ytterman Projekt och Einar Mattsson Byggnads.

VS-entreprenör: Franzéns Rör.

Ventilations­entreprenör: Air Cano.

Fasadentreprenör: Front

Elentreprenör: Oas El.

Markentreprenör: Mema.

Konstruktör: Byggnadstekniska byrån.

VVS-konsult: Seveko VVS Konsult.

Ersättningsform: Fast och rörligt pris. Den rörliga delen hade ett tak- respektive riktpris som innefattade en fördelningsprocentsats om man antingen gick under- eller över riktkostnaden/takpriset.

Entreprenadkostnad exklusive moms: Cirka 50 miljoner kronor.

 

11 november, 2015

  • Kvarteret Landsfogden

Totalrenovering full av uppfinningsrikedom. Kostnaden för uppvärmningen av hyreshusen från 1950-talet minskade med 80 procent efter totalrenoveringen.