Kvarteret Högvakten

Till projektet

Kvarteret Högvakten i korthet:

Projektnamn: Kvarteret Högvakten
Byggherre:
Higab
Byggentreprenör: F O Peterson & Söner Byggnads AB
Hyresgäst: Göteborgs stad/Stadsledningskontoret
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Forsen och Higab
Projektledning: Higab
Projekteringsledare:  White
Konstruktör: VBK
Arkitekt: Ahrbom & Partner
VS-konsult: Andersson&Hultmark
El-konsult: Rejlers
Ventilationskonsult: Andersson & Hultmark
VS-entreprenör: Kungälvs Rör
Grundläggning: Besab
Grundläggning: Grundförstärkningar i Göteborg AB
Ventilationsentreprenör: LH-vent
Elentreprenör: Elektrocentralen AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Ersättningsform: Riktpriskostnad med incitament
Entreprenadkostnad exklusive moms: 318 miljoner
Totalkostnad: 410 miljoner kronor 

22 januari, 2020

En skrotad pålningsmetod räddade det historiska kvarteret. Nu är Kvarteret Högvakten i Göteborg nominerad till Årets Bygge 2020. 

Totalrenovering och grundförstärkning av ett historiskt kvarter mitt i centrala Göteborg kräver sin planering – men även förmågan att tänka om när det uppstår problem. “Hade vi inte ändrat pålningsmetoden hade projektet fått svårt att klara budgeten”, säger Svante Thun, på Higab.

I mitten av 1700-talet uppfördes stenhusen Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset på Gustaf Adolfs torg i Göteborg. Tillsammans med Börsen som byggdes cirka 100 år senare bildar de fyra anrika byggnaderna kvarteret Högvakten.  

Tidigare satt stadens politiker här och om det fortsatt att vara så hade berättelsen blivit annorlunda. För när de folkvalda 2014 permanent flyttade till Rådhuset ett stenkast bort öppnade sig möjligheten att äntligen ta itu med den renovering och grundförstärkning som så väl behövdes.

Läs hela tidningen Byggindustrins nomineringsartikel om projektet här >>