Kvarteret Forskningen

Till projektet

Kvarteret Forskningen i korthet:

Byggherre: Einar Mattsson Projekt.
Byggentreprenör: Delad entreprenad
Hyresgäst: KTH.
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Projektgaranti.
Projektledning: Einar Mattsson.
Installationsbyggledare:  Projektgaranti.
Projekteringsledare: Einar Mattsson
Arkitekt: Semrén och Månsson.
Landskapsarkitekt: Funkia.
Konstruktör: Structor.
VVS-konsult: Bengt Dahlgren.
El-konsult: Belkab.
VS-entreprenör: Täby rör.
Ventilationsentreprenör: Luftkompaniet.
Elentreprenör: P & B.
Stomentreprenör: Strängbetong.
Markentreprenör: JR Markteknik.
Entreprenadform: delad utförandeentreprenad.
Ersättningsform: Fast pris.
Entreprenadkostnad exklusive moms: ”Delger vi inte gärna våra konkurrenter!”.
Total investeringsvolym: 350 miljoner kronor.

25 oktober, 2018

Studentstenar med stil

En student är flexibel, full av nya idéer och har en begränsad budget. Det samma kan sägas om Einar Mattssons studentbostäder på KTH, Kvarteret Forskningen, som nu nomineras till Årets Bygge 2019.

KTH Rocks var arkitekten Linda Tengs arbetsnamn för Kvarteret Forskningen, studentboendet beläget på den högsta höjden på campus med en avundsvärd vy över city. Det är lätt att se logiken. De tre huskropparnas gråmelerade och kantiga betongfasader smälter naturligt in med sprängstenen som lämnats kvar på utvalda ställen i utemiljön. Totalt rymmer byggnaderna 305 studentlägenheter, uthyrda till KTH, samt framtidslabbet Live-in Lab där högskolan bedriver forskning inom bygg- och fastighetssektorn. Inflyttningen har skett i etapper. I det första huset flyttade studenterna in för drygt ett år sedan. De senaste flyttade in i januari i år och under sommaren invigdes Live-in Lab, som också innehåller fyra lägenheter.

Att husen har kommit till beror ursprungligen på en ambition från Akademiska hus att öka antalet studentbostäder på campus på landets högskolor. I Stockholm sattes målet att 6 000 nya studentbostäder skulle tillkomma på högskoleområdena mellan åren 2010 och 2017. Det gjordes en inventering som landade i att tre områden på KTH pekades ut som möjliga att bygga nya studentbostäder på.

– Eftersom Akademiska hus vid den tidpunkten inte fick äga bostäder bjöd de in andra aktörer, bland annat oss. Vi fick komma med förslag på vad man skulle kunna göra på de här områdena, säger Jan Pechan, projektutvecklare på byggherren Einar Mattsson.

Läs hela Byggindustrins nomineringsartikel här >>