Kust Hotell & Spa i Piteå

Till projektet

Kust Hotell & Spa i korthet:

Beställare/byggherre: Skoogs Fastigheter.

Totalentreprenör: Nåiden Bygg.

Arkitekt: Ettelva Arkitekter.

Inredningsarkitekt: Mer.

A-/ K Projektering: Arkitekthuset Monarken.

Ventilation: Storfors Plåt.

El-entreprenör: Elbyrån Bertgren & Co.

VVS- och sprinklerentreprenör: Infjärdens Värme (IVAB).

Styr- och övervakningsentreprenad: Schneider Electrics.

Prefabstomme: Prefabmästarna.

Brand- och utrymningslarm: Comdate.

Spaentreprenör: Processing Bath & Spa solutions.

Byggtid: Mars 2015–juli 2016.

Byggkostnad: Cirka 200 miljoner kronor, varav stommen cirka 10 procent.

Totalkostnad: 450 miljoner kronor.

1 mars, 2017

  • Kust Hotell Spa

En lunga reser sig högt i Piteås stadsbild.

Det är få Piteåbor som inte stannar till och lyfter blicken en aning när de passerar stadens nya landmärke – Kust Hotell & Spa. Nybygget är Piteås i särklass högsta hus och med sin fasad i betong med inblandning av titanoxid äter huset koldioxid och fungerar som en liten stadslunga.

Norra Sveriges nya designhotell Kust Hotell & Spa i Piteå på Hamngatan i centrala staden är med sina 14 våningar och 53 meter stadens i särklass högsta byggnad. Så väl exteriört som interiört söker byggnadens sin inspiration i Piteälvens resa från fjällen i norr till kusten i söder. Exempelvis symboliserar rastret i fasaden timmerflottningen på floden och mattorna i hotellets korridorer är gjorda av uppfiskade fisknät som legat och skvalpat i haven.

– Alla val vi har gjort har koppling till vårt koncept och ska vara bra för miljön, säger Christina Skoog, en av ägarna till byggherren Skoog Fastigheter.

På sätt och vis skulle man kunna säga att även processen fram till det färdiga hotellet varit lika vindlande som Piteälvens lopp genom det norrländska landskapet.

Redan 1994 köpte syskonen Skoog marken i kvarteret där hotell Kust & Spa nu reser sig som ett torn över den omgivande bebyggelsen. För fem år sedan fick de erbjudande att även köpa tomten till den sista fastigheten i kvarteret, där hotellet nu står, och de började fundera på vad man skulle kunna göra av tomten.

– Vi ville göra något för att öka Piteås konkurrenskraft i enlighet med kommunens mål, berättar Christina Skoog.

Enligt den gällande detaljplanen fick bebyggelsen i innerstaden inte överskrida fem våningar. Men kommunen var positiv till syskonen Skoogs planer och drev igenom en detaljplaneändring.

– Detta är det första höga huset i Piteå, säger Christina Skoog.

Men detaljplanen blev överklagad upp till sista instans vilket sinkade projektet i cirka 2 år.

– Redan där började en resa i samverkan och kommunikation. Hur skulle vi hålla liv i projektet bland kunder, medarbetare, grannar och medborgare under den här tiden? säger Christina Skoog.

Det var en stor utmaning, som bland annat löstes genom regelbunden information till alla berörda, För tron på projektet var hela tiden stark, trots motgångar, och till slut fick de klartecken att börja bygga.

I mångt och mycket är Kust Hotell & Spa en lokal historia.

– Vi är lite av lokalpatrioter och har köpt väldigt mycket kompetens lokalt, men när det gällde arkitekturen kände vi att vi vill ha lite nytänk och ha kompetens från en lite större stad, säger Christina Skoog på Skoog fastigheter.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se