Kungliga Musikhögskolan

Till projektet

Kungliga Musikhögskolan i korthet:

Byggherre: Akademiska Hus.

Arkitekt: AIX.

Byggentreprenör: NCC Building.

Hyresgäst: Kungliga Musikhögskolan.

Projektledning: Akademiska Hus genom Hedström och Taube.

Inredningsarkitektur: Sweco Sverige AB.

Tillgänglighetsanpassning: Sweco Sverige AB.

Installationsledare: Hedström & Taube, NCC.

Projekteringsledare: Hedström & Taube.

Konstruktör: Hillstatik.

Akustikkonsult: LN Akustikmiljö.

Akustikkonsult för konsertsalarna: Akustikon, Norconsult AB

Landskapsarkitekt: Funkia.

VVS-konsult: Incoord.

El-konsult: Incoord.

VVS-entreprenör: Caverion Sverige.

Ventilationsentreprenör: Gunnar Karlsén Sverige.

Elentreprenör: Caverion Sverige.

Stomentreprenör: UPB AS, Riga.

Glasfasad: ASC Pawel Filipek.

Markentreprenör: NCC Building.

Entreprenadform: GE i Samverkan.

Ersättningsform: Löpande räkning.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 630 miljoner kr.

Totalkostnad: 800 miljoner kr.

12 oktober, 2016

  • Kungliga Musikhögskolan

Slingrig väg fram till ny musikhögskola.
Ett byggnadsminne spelar en central roll i projektet nya Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm. Det har påverkat allt – samverkansarbetet, byggtekniken, arkitekturen etc. I dag är byggnadsminnet helt integrerat i den förgyllda och glasade akademien.

Nu pågår rivningen av före detta Statens Normalskola som varit KMH:s temporära lokaler under några år. Elever och personal har flyttat över till det nya byggnadsklustret som stod klart i år. Arkitekturstilarna blandas friskt. Huvudbyggnaden är en postmodernistisk glaskub som inrymmer fem höghus avdelade med ljusgårdar. Centralt och delvis hopsmält med huvudbyggnaden ligger det romantiska tegelhuset, som tidigare rymde Swartlings ridskola men som nu fungerar som bibliotek. Ridhusmiljön byggnadsminnesförklarades 1993. Den är omgiven av en grusgård som är den gamla stallplanen. Vid samma grusgård reser sig den ljusrappade sidobyggnaden som för tankarna till funktionalismen.

Den gamla ridhusmiljön spelar huvudrollen i det drama i flera akter som projektet nya KMH är. Redan 2001 hade hyresvärden Akademiska Hus och hyresgästen KMH kommit överens om att det skulle byggas en ny skola. Man tittade på flera möjliga platser, men när den gamla byggnadsminnesförklarade stallanläggningen med tomt, som låg granne med gamla KMH, blev tillgänglig slog Akademiska Hus och KMH till.

Läs hela Mattias de Frumeries artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet

Läs Margareta Redlund Laninges artikel om AIX Arkitekter och projektet KMH