Kulturhuset Väven

Till projektet

Kulturhuset Väven i korthet:

Byggherre: Väven i Umeå AB (ägs till lika delar av Umeå kommunföretag och Balticgruppen AB)

Brukare: Umeå kommun och Baltic gruppen, som driver hotell och café och restaurang i huset

Arkitekt: Snöhetta och White Arkitekter

Entreprenadform: CM, Balticgruppen Bygg

Grundläggning, invändig stomkomplettering, utvändiga tak och terrasser: Skanska IME

Betongstomme: Prefabmästarna

Stålstomme: VSAB, Brisab, Seele

Fasad och glasarbeten: Seele

El: Bravida

Ventilation: Bravida

Rör: Imtech

Styr: Gate

Golv: Renoveramera

Undertak: NCS Ceiling

Byggtid: November 2011-december 2014

28 januari, 2015

  • Kulturhuset Väven

Då och nu är sammanknutet i Väven. Umeå har fått en byggnad som utmärker sig. Stadens nya kulturhus Väven binder samman gammalt och nytt, kultur och kommersiell verksamhet.