Krögarvägen 2 i Fittja

Till projektet

Krögarvägen 2 i korthet

Byggherre: Botkyrkabyggen.

Byggentreprenör: NCC.

Arkitekt: Spridd.

Hyresgäst: 68 stycken hyreskontrakt.

Projektledning: Botkyrkabyggen/NCC/Spridd.

Projekteringsledare: NCC.

Konstruktör: Looström & Gelin

VVS-konsult: Metator.

El-konsult: Rönninge Elkonstruktion.

Ventilationskonsult: Metator.

VVS-entreprenör: Birka Rör.

Ventilationsentreprenör: Södra Ventilationsgruppen.

Elentreprenör: Rönninge Elkonstruktion.

Entreprenadform: ABT.

Ersättningsform: Löpande räkning.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 41 miljoner kronor.

Totalkostnad: 54,4 miljoner kronor.

16 februari, 2017

  • Krögarvägen 2 Fittja

Lyckad renovering med hårda kostnadskrav.

Här på Krögarvägen 2 i Fittja har partneringkonceptet dragits till sin spets. 68 lägenheter har renoverats samtidigt som hyresgästerna har bott kvar och det uttalade målet har varit att de ska ha råd att bo kvar även efter renoveringen.

I en källarlokal på Krögar­vägen 2 i Fittja i norra Botkyrka är spåren efter en unik arbetsprocess för renovering av ett miljonprogramshus alltjämt synliga. Skärmar med information om renoveringen och om Fittjas historia står lutade mot väggarna, en stor arkitektmodell av huset tronar vid sin vägg och på golvet är en skiss av en lägenhet uppritad i skala 1:1.

– Här kunde de boende gå runt och visa på saker som inte fungerade bra, eller som det de ville ha, säger Klas Ruin, ansvarig arkitekt på Spridd.

Centralt i Dialogrummet, som det kallas, står ett stort bord där alla husets lägenheter finns inritade. Dialogrummet och den så kallade Köksbordsmodellen har haft stor betydelse för den lyckade renoveringen av Krögarvägen 2. Det var här inne den förtroendefulla relationen med hyresgästerna byggdes upp, och parallellt erbjöds även barnaktiviteter i källaren.

– Vi förstod att det var viktigt att få hit mödrarna, säger Ida Ländin, projektchef på NCC.

På två månader lyckades projektgruppens projektsamordnare samla in hyresgästgodkännanden från samtliga boenden, vilket kan ses som ett bra jobb.

– När man talar om dialog brukar det ofta mätas i hur mycket hyresgästerna har fått säga till om men här handlade det mer om att bygga relationer och kunskap inför den krävande renoveringsprocessen med kvarboende, och inte något som kom ”von oben”. Det tycker jag att vi lyckats riktigt väl med, säger Klas Ruin.

I dialogsamtalen om renoveringen av Krögarvägen 2 har det från allra första början varit klart vad hyresgästerna kan vara med och påverka. För att genomföra en framgångsrik renovering där de flesta är nöjda med resultatet måste förväntningarna vara realistiska.

Pilotprojektet har banat väg för den nya renoveringsstrategin för Fittjabeståndet och som delar in renoveringen i tre delar som genomförs med minst ett års mellanrum för att minska belastningen på hyresgästerna. Renoveringen består av Stambyte (inklusive viss köksförnyelse och ny el), klimatskal och trygghet i allmänna ytor som tvättstuga och trapphus.

– Det är i trygghetsdelen och i områdesutveckling som hyresgästerna kan påverka mest, tekniska saker som rör och ledningar och klimatskal har de inte något större inflytande över och det tycker jag att de har förstått, säger Kasper Nilsson, chef för renoveringen på Botkyrkabyggen.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet