Kombohus Plus i Valsta Centrum

Till projektet

De nya bostadshusen i Valsta i korthet

Byggherre: Sigtunahem.

Totalentreprenör: Lindbäcks Bygg.

Arkitekt: White Arkitekter.

VVS-konsult: Pelator.

Elkonsult: LB-Elkonsulten.

Akustikkonsult: Tyréns.

Konstruktör betong: WSP.

Geoteknikkonsult: WSP.

Mark- och VA-konsult: WSP.

Brandkonsult: Brandskyddslaget.

Ventilationsentreprenör: GK.

Elentreprenör: Bravida.

Rörentreprenör: Sunnebjer & Riemer.

Markentreprenör: JM Entreprenad och MJ Contractor.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: cirka 200 miljoner kronor.

Totalkostnad: cirka 300 miljoner kronor.

1 februari, 2017

  • Valsta

Snabb process fram till färdiga hus i Valsta.

Valsta centrum i Sigtuna kommun har fått ett rejält ansiktslyft. Inte minst tack vare de sex nya bostadshus som Sigtunahem byggt intill den gamla centrumbyggnaden. Byggprocessen gick snabbt och smidigt med hjälp av Sabos ramavtal med Lindbäcks för så kallade Kombohus Plus.

I mars 2013 gick Sigtunahem ut med en förfrågan till de tre entreprenörer som har ett ramavtal med Sabo för Kombohus Plus. Ambitionen var att förtäta runt centrum i miljonprogramsområdet Valsta. Peter Sohlberg, projektchef på Sigtunahem, berättar att det föll sig naturligt att välja Kombohus Plus för förtätningen.

– Vi på Sigtunahem har byggt mycket typhus. Det började med Peabs PGS 2010. Sedan dess har vi byggt många olika slags typhus, säger han.

Han listar flera fördelar som han upplevt med standardiserat byggande i såväl projektet i Valsta som i andra projekt med typhus. Det är bland annat att byggprocessen går fort och att han som beställare har en klar bild av både slutprodukt och prisnivå redan tidigt i planeringsskedet.

– Personligen tror jag att standardiserade moduler är framtiden för byggbranschen. Utöver att det går fort att bygga så får man en torr och snygg byggarbetsplats och färre fel i slutprodukten, det får vi bekräftat på besiktningarna, säger han.

För förtätningen i Valsta valde Sigtunahem Sabos Kombohus Plus som är ett punkthus på 5–8 våningar.

Sabos satsning på Kombohus inleddes 2010 och syftar till att pressa priserna vid nybyggnation. Det första Kombohuset hade 2–4 våningar, därefter upphandlades ramavtal för Kombohus Plus och sedan april 2015 finns även Kombohus Mini där fokus ligger på yteffektiva ettor och tvåor.

Läs hela Elin Bennewitz’ artikel på byggindustrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet