Kista torn

Till projektet

Kista torn i korthet

Byggherre: Kista Torn:  JM.

Byggherre: K2 Kista Torn: Borätt.

Arkitekt: Brunnberg & Forshed.

Totalentreprenör: JM.

Projektledning: JM.

Projekteringsledning: JM.

Installationssamordning: JM.

Konstruktör: Integra.

Landskapsarkitekt: Novamark.

VVS-konsult: Incoord.

El-konsult: Incoord.

Ventilationskonsult: Incoord.

VVS-entreprenör: Eriksson VVS.

Ventilationsentreprenör: Gnestaventilationsmontage & service.

Elentreprenör: Jöta El.

Stomentreprenör: SCF Betongelement.

Markentreprenör: Strabag, Züblin, Markax.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fastpris.

Totalkostnad: Kista Torn: 926 000 000 kronor inkl. moms, K2 Kista Torn 295 000 000 kronor inkl. moms (uppgifter från ekonomisk plan).

30 november, 2016

  • Kista Torn

Kista torn lyfter boende till en ny nivå.

Stockholms högsta bostadshus är en slank byggnad som reser sig 120 meter ovan jord.

Kista torn är konstruerat så att det kan ”böja sig” upp till 12 centimeter vid extrem vind, men sådana vindlaster räknar man bara med ska inträffa vart femtionde år. Just denna dag tittar solen fram och blåsten besvärar vare sig JM:s projektledare Benny Svärd eller platschefen Erik Nilsson där de står uppe på takterrassen.

De berättar om projektet som haft inflyttning under ett helt år. På de lägre våningarna flyttade boende in redan sommaren 2015, var de översta planen långt ifrån klara. Projektets stora utmaning var inte främst av teknisk natur, utan de logistiska utmaningar som följer med att bygga högt, berättar projektledningen. Detta gällde även vid inflyttning.

– Under byggsemestern 2015 flyttade elva våningar in. Varje familj hade tillgång till en egen hiss under tre timmars tid och vi hade personal på plats för att hjälpa till. Det gick bra. Sedan följde ett år där vi fick samsas med de boende i hissarna plus att vi hade två bygghissar utanför, berättar Benny Svärd.

Logistiken kring själva bygget strukturerades upp så att alla leveranser följde ett leveransschema. Detta gällde även så gott som allt material till underentreprenörerna, vilket gjorde att bygget kunde hållas rent från de flesta leveranser dagtid så att yrkesarbetarna kunde jobba utan störning. Allt material, till exempel kök, kakel, målarfärg, lister, anlände istället mellan klockan 16 och 21.

Läs hela Johanna Åfreds’ artikel på byggindsutrin.se

Läs artikeln på Omvärldsbevakning webbtjänst om de tekniska utmaningarna i projektet