Integralen 6 i Vallastaden

Till projektet

Integralen 6 i korthet:

Byggherre:  Formellt BRF iValla; Omniplan projektutveckling i samarbete med Urban Properties.

Byggentreprenör: Delad entreprenad; Stomme – Fristad Bygg (inkl smide/EAB), kompletteringsarbeten – Laborma,  Mark&Grund – MD Betong, Pålning – Pålplintar, Bärande fasadelement – Viesve (Litauen), Badrumsceller – Parmarine (Finland), Installationer – Sandbäcken (inkl. vent/ Tube och el / Elektrosec), hiss – Otis, solceller – Solibro; Träfiberisolering – Steico / Hunton, brandskyddad panel – Woodify, fönster och glaskonstruktioner – JSFabric (Litauen), installationsgolv – Prästängen, snickerier – Storsjö Trapp (med flera….).

Arkitekt: omniplan gm Staffan Schartner, Harry Musson, Alan Chin, Ulrike Schartner

Hyresgäst:  BRF i Valla.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Fredrik Jonsson, TPr Byggkonsult.

Projektledning: Didrik Holm, Urp Prop och Staffan Schartner, omniplan.

Installationsbyggledare: Per Rytthammar, Sandbäcken.

Projekteringsledare: Staffan Schartner, omniplan.

Konstruktör: Del av TE / Fristad bygg; Tom Almqvist, omniplan / BTB (systemskede); Sven Thofelt, BSV, grundläggning.

Landskapsarkitekt: Karin Arver.

VVS-konsult: TE / Sandbäcken, Alfred Eriksson; Christian Lindquist, Structor / Ramböll (system, RH).

El-konsult: TE / Sandbäcken, Electrosec, Fredrik Lundh.

Ventilationskonsult: TE / Sandbäcken, Tube energi, Magnus Boman, Klas Andersson; Christian Lindquist, Structor / Ramböll (system, RH).

VVS-entreprenör: Sandbäcken.

Ventilationsentreprenör: Sandbäcken / Tube.

Elentreprenör: Sandbäcken / Elektrosec.

Stomentreprenör: Fristad bygg (EAB/smide); Viesve/fasadelement.

Markentreprenör: MD Betong.

Entreprenadform: Delad entreprenad, huvudsakligen utförande entreprenad, delvis TE.

Ersättningsform: Varierande.

Entreprenadkostnad exklusive moms: cirka 22 miljoner kronor.

Totalkostnad: cirka 30 miljoner kronor.

20 september, 2017

  • Foto: Nomi Melin Lundgren

Formbart hus har fått plats i Vallastaden.

Hållbarhet och flexibilitet är det som har genomsyrat Integralen 6 i Vallastaden. Material såväl som teknik syftar till att ge huset en lång livslängd och göra det möjligt för huset att utvecklas i takt med invånarnas behov.

Integralen 6 är ett massivträhus beläget strax intill Smedstabäcken som löper genom den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Hållbarhet och ett ekologiskt livscykelperspektivstänk är det som utmärker Integralen 6 allra mest. Och husets flexibilitet. Dess 22 lägenheter har helt obrutna våningsplan som gör att lägenheterna kan byggas om allt eftersom behoven skiftar.

– Tanken är att detta ska vara en långsiktig boendeform. Det ska vara lätt att förändra sitt boende, säger Didrik Holm på Urban Properties, en av delägarna.

Alla installationer ligger i schakt i husets gavlar samt i de hålrum som finns under golven. Det gör att de förtillverkade badrummen och köken kan placeras på olika platser i lägenheterna. Det finns inga bärande väggar som delar av huset. Även fasaden är utformad så att den går att förändra. I ytterväggarna finns fack som gör att man kan flytta runt fönster och balkongdörrar om man får andra behov. Bjälklaget hänger i träbalkar och hiss och trapphus finns vid de gemensamma entréterrasserna. Värme och tilluft kommer i speciella konvektordiken längs fasaderna.
Integralen 6 har ritats och byggts av arkitekten Staffan Schartner. Han är vad man kallar en byggande arkitekt. Under flera år jobbade han i Österrike, där arkitekten har en helt annan roll.

– I Österrike var min roll att leda projektet. Jag är van att ha ett ansvar för att hålla ihop det hela. Men strukturen ser annorlunda ut i Sverige. Det här är det första projektet som jag själv äger, säger Staffan Schartner.

Inspirationen till Integralen 6 kommer från ett långt yrkesliv som arkitekt, men också av till exempel hus som Urbana villor i Malmö.

– De är byggda i betong, men jag ville bygga i trä. Jag är intresserad av hur man får in installationer i huset utan att förstöra flexibilteten – ungefär som i kontorshus, säger Staffan Schartner.

I utformningen av Integralen 6 har konstruktionen därmed varit viktigare än arkitekturen som sådan.

– Arkitekturen är ett resultat av konstruktionen kan man säga. Visst har jag tänkt till kring vissa detaljer, till exempel om det ska vara tre eller fyra pelare i under balkongerna på utsidan och så vidare. Det betyder mycket, men i grunden är det tekniken som har styrt, säger Staffan Schartner.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se

Läs om de tekniska utmaningarna i projektet på byggtjanst.se