Infrakulvert i Vallastaden

Till projektet

Infrakulverten i korthet:

Byggherre: Tekniska verken i Linköping.

Byggentreprenör: Befab.

Byggledare mark: Befab.

Projektledning: Tekniska verken i Linköping.

Installationsbyggledare: Tekniska verken i Linköping/Coor.

Projekteringsledare: Tekniska verken i Linköping.

Konstruktör: Tekniska verken i Linköping/WSP/Uponor.

VVS-konsult: Tekniska verken i Linköping.

El-konsult: PLW.

Ventilation: Tekniska verken i Linköping.

VVS-entreprenör: Coor.

Ventilationsentreprenör: Torpheimer.

Elentreprenör: Tekniska verken i Linköping/Coor.

Markentreprenör: Befab.

Entreprenadform: Generalentreprenad / Löpande mot avtalspartner.

Ersättningsform: Prissatt mängförteckning / A-pris Lista.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 96 miljoner.

16 november, 2017

  • Foto: Nomi Lundgren Melin

Kulverten samlar alla vitala funktioner.

Den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping gömmer en unik lösning för infrastruktur. Tillsammans med Uponor har Tekniska verken i Linköping utvecklat ett nytt kulvertsystem som rymmer områdets hela tekniska infrastruktur. Den nya lösningen är helt återvinningsbar och har skapat mer bebyggelsebar yta ovan jord.

För inte så länge sedan var det bara åkermark där den nya stadsdelen Vallastaden stoltserar i dag. Inte så konstigt förstås, men för byggentreprenören Befab som fått uppdraget att schakta och göra markarbeten för den innovativa och specialutvecklade installationsinfrastrukturen i området var det en utmaning.

– Vi var tvungna att göra vägar först för att kunna frakta dit de tunga tunnelelementen, säger Ingemar Conradson, Befab, platschef för byggnationen.

Ambitionen med den nya stadsdelen Vallastaden har varit att bygga en tät och blandad stadsdel.

– Det var så trångt enligt detaljplanen att ett traditionellt sätt att bygga ledningsinfrastrukturen inte skulle fungera. Vi hade aldrig kunnat göra på vanligt sätt och kunna komma åt grejerna där sedan. De skulle vara begravda för evigt, berättar Anders Wiklund, projektledare på Tekniska verken i Linköping.

Men skam den som ger sig. I stället för att sätta klackarna i backen och säga att den nya stadsdelen var ett omöjligt projekt valde Tekniska verken att – tillsammans med Uponor, leverantör av system och lösningar för fastigheter och infrastruktur, utveckla en ny, innovativ kulvertlösning för ledningsinfrastrukturen som skulle rymma alla nödvändiga installationer så som el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug.

Resultatet är den 1,8 kilometer långa och 2,5 meter i diameter breda infrastrukturkulvert som nu sträcker sig under hela stadsdelen. För att komma åt installationerna går man ner i något av de sju felleshusen i området som har anslutningar till kulvertsystemet. På så sätt behöver man aldrig gräva upp några gator för att reparera, byta ut eller justera några av installationerna – och man har även lyckats frigöra mer byggbar mark till fastighetsägarna i området.

Tekniska verken har sökt patent för sin och Uponors lösning. Det nya är kombinationen av plastkulvert och betongkammare.
Har tagit tre år att färdigställa

Sedan hösten 2017 är anläggningen driftsatt och klar. Det har tagit cirka tre år att färdigställa den 1,8 kilometer långa kulverten. En utmaning för såväl projektörer och tekniker som byggare, men genom god samverkan, både inom Tekniska verkens olika avdelningar och med de nära 40 byggherrarna i området och med byggentreprenören Befab har det gått så smidigt det kan i ett innovationsprojekt av den här digniteten.

– Det har varit ett tätt samarbete. Vi fick den samordnande rollen mot leverantören av plastkulvert och betongelementen. Det krävde väldigt många möten i början, säger Ingemar Conradson, Befab.

Vid byggandet av infrastrukturkulverten har de inblandade brutit ny mark både bildligt och bokstavligt.

– Vi kom till en yta som bara var jord. Vi fick bygga väg före vi kunde börja schakta, berättar Ingemar Conradson.

Det gällde för byggarna att klura ut hur de skulle få ut de tunga maskinerna som krävdes för att göra jobbet. Stundtals ställde markförhållandena till det. Som djupast ligger infrastrukturkulverten 8, 5 meter ner under markytan. 4 meter ner är det normala djupet, vilket innebär att kulverten ligger till hälften nere under grundvattennivån.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel i byggindustrin.se

Läs artikeln om de tekniska utmaningarna på byggtjanst.se